Dodana: 2 lipiec 2019 15:20

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2019 08:17

Szkolenia, staże, kursy – wsparcie dla wykluczonych i ubogich

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje w wysokości 3,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na cztery projekty skierowane do osób najbardziej potrzebujących z naszego regionu.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-3.jpg

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” wesprze 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Łomży oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Pomoc będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Będą mieli możliwość uczestniczenia w stażach i szkoleniach zawodowych, skorzystają także z usług pośrednika pracy. Projekt jest wart ponad milion złotych, dofinansowanie z RPOWP to 933 tys. zł.

Wrócą do aktywnego życia

Spółka INSPIRES pomoże 78 osobom wykluczonym i zagrożonym ubóstwem z Białegostoku, Łomży, a także powiatów grajewskiego, kolneńskiego i łomżyńskiego. Przewidzianą formą wsparcia będą m.in. – trening kompetencji społecznych, porady psychologa, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże zawodowe. Wartość tego projektu przekracza milion złotych, dotacja z RPOWP 927 tys. zł.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych zrealizuje z kolei projekt adresowany do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Łomży, na terenie powiatów monieckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego i łomżyńskiego. Uczestnicy przejdą reintegrację indywidualną i grupową, będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i stażach zawodowych oraz skorzystają z pomocy pośrednika pracy. Przedsięwzięcie jest warte ponad milion złotych, dofinansowanie z RPOWP to 906 tys. zł.

Ostatni projekt zrealizuje spółka Rozwiązania Prawne i Biznesowe. Pomoże 50 mieszkańcom Łomży, powiatu łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego i monieckiego. Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej uczestników, którzy poprawią swoje umiejętności dzięki stażom, szkoleniom i kursom zawodowym. Wartość tego projektu to ponad milion złotych, dofinansowanie z RPOWP 906 tys. zł.

kg

facebook