Dodana: 15 listopad 2017 14:53

Zmodyfikowana: 15 listopad 2017 15:17

Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy drogi Zabłudów Nowosady

Ponad 50 mln zł będzie kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej 685 Zabłudów-Nowosady. Samorząd województwa pozyskał dotację na ten cel z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 44 mln zł. Reszta zostanie pokryta z budżetu województwa. W środę, 15 listopada w Zabłudowie odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Wzięli w nim udział m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Bogdan Dyjuk, radni województwa: Mikołaj Janowski, Henryk Łukaszewicz, Włodzimierz Pietroczuk oraz burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek.

Ilustracja do artykułu IMG_7676.JPG

 

 - Na tę drogę czekali wiele lat mieszkańcy tych terenów, ale również przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy wzdłuż trasy – mówił marszałek Jerzy Leszczyński podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji.  
Marszałek podkreślał, że rozpoczynająca się przebudowa ponad ośmiokilometrowego odcinka drogi jest finansowana w 85 % z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 
- Całość kosztuje ponad 52 mln. zł, a dzięki dobremu przygotowaniu projektu udało nam się uzyskać 44 mln dofinansowania.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że w województwie trwają już prace drogowe finansowane z Programu Polska Wschodnia: Białystok - Supraśl, Kleosin - Markowszczyzna, Markowszczyzna – Łapy
- Pozyskaliśmy na drogi ponad 400 mln z Polski Wschodniej – najwięcej w całym kraju – mówił marszałek.

Radny Mikołaj Janowski zaznaczył, że DW 685 służyć będzie mieszkańcom i przedsiębiorcom, ale także wpłynie na rozwój turystyki: 

- Ta droga wiedzie na Ścianę Wschodnią, wiedzie do przejścia granicznego kolejowego fitosanitarnego w Siemianówce, to jest droga gospodarcza, ale  to jest też droga turystyczna - wiedzie do Białowieży.

Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek podkreślał funkcję łączącą Białystok z Białowieżą: 
- To z całą pewnością poprawi warunki dojazdu ze stolicy województwa do naszej największej turystycznej atrakcji – Puszczy Białowieskiej.

Przebudowa DW 685 powinna zakończyć się do połowy czerwca 2019 r.

Wartość inwestycji  - ok. 52 mln zł z czego wartość robót budowlanych to ok. 48 mln. Droga będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,4 km a roboty obejmuję m.in.:

-       budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepusty drogowe, przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt małych,

-       budowę mostu na rzece Rudnia,

-       budowę zatok autobusowych,

-       budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojściach i przy zatokach autobusowych,

-       budowę ścieżki rowerowej,

-       budowę nowych przepustów pod zjazdami,

-       budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

-       budowę kanalizacji deszczowej,

-       uzupełnienie istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłudów oraz budowę nowego przy projektowanych rondach,

-       rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi.

 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm z liderem firmą PEUiM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku i partnerami: UNIBEP S.A., MAKSBUD Sp. z o.o. , Trakcja PRKiI S.A. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 14.06.2019r. 

ak

facebook