Dodana: 9 grudzień 2019 15:24

Zmodyfikowana: 9 grudzień 2019 15:24

Rewitalizacja parku w Zabłudowie

Gmina Zabłudów otrzyma na tę inwestycję 3,8 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tak postanowił na dzisiejszym (9.12) posiedzeniu Zarząd Województwa.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego dworskiego parku, w tym m. in.: oczyszczenie i uporządkowanie terenu parku, budowę alejek z ławkami i oświetleniem, budowę amfiteatru wraz ze sceną, zagospodarowanie stawów. Jego koszt wynosi 4,7 mln zł, a dotacja 3,8 mln zł.

Pod koniec listopada Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla 14 inwestycji, ważnych dla społeczności lokalnych, które będą realizowane w podlaskich gminach. Były one warte 63,8 mln zł, a dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 49,7 mln zł.

Na liście projektów, ocenionych pozytywnie, znalazła się również rewitalizacja parku miejskiego w Zabłudowie. Dofinansowanie nie zostało jej wtedy przyznane, ponieważ został przekroczony budżet konkursu. Teraz pojawiły się wolne środki. I można było przyznać wsparcie.

Samorządy wzięły udział w konkursie z działania 8.5 (na rewitalizację). Dofinansowanie można było w nim uzyskać na inwestycje, ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społeczno-gospodarczych. A gmina, na terenie której dana inwestycja ma powstać, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

blm
fot.UM Zabłudów

facebook