Dodana: 8 kwiecień 2019 14:34

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2019 14:34

Ponad 9 milionów złotych na aktywną integrację

Marszałek Artur Kosicki wraz z Zarządem Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie dziewięciu projektom dotyczącym rozwoju działań aktywnej integracji. Wsparcie otrzymają głównie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osoby niepełnosprawne z naszego regionu.

na zdjęciu zarząd województwa podczas głosowania na posiedzeniu zarządu, marszałkowie z rękami podniesionymi do góry siedzą przy stole

Dotacje z RPOWP 2014-2020 otrzymają:

Nazwa Projektu: Razem Możemy więcej
Beneficjent: INSPIRES Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 035 423,60 zł
Dotacja z RPOWP: 983 652,42 zł

Projekt spółki INSPIRES jest adresowany do 72 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego i łomżyńskiego oraz miast Łomży i Białegostoku. W oparciu o diagnozę indywidualnych potrzeb uczestnicy skorzystają z treningu kompetencji, porad specjalistów, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży zawodowych.

***

Nazwa projektu: Aktywność drogą do sukcesu
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wartość projektu: 1 052 562,84
Dotacja z RPOWP: 999 933,84 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zajmie się integracją 50 osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Białymstoku i na terenie powiatu białostockiego. Projekt w szczególności obejmie wsparciem osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i osoby bezrobotne. Receptą na problemy uczestników będzie: poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

***

Nazwa projektu: Z warsztatów do pracy 
Beneficjent: Fundacja AC 
Wartość projektu: 482 400,00 
Dotacja z RPOWP: 445 100,00 

Działania projektowe będą skupiać się na podniesieniu poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w formie terapii zajęciowej prowadzonej przez Fundację AC na terenie Białegostoku. Wsparciem w ramach realizacji zadania zostaną objęci również opiekunowie i rodzice głównych adresatów tego przedsięwzięcia. Głównym celem jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

***

Nazwa projektu: HEJ DO PRZODU
Beneficjent: Gmina Miejska Hajnówka
Wartość projektu: 3 296 853,38 
Dotacja z RPOWP: 2 798 164,55 

Projekt zakłada wzrost szans na zatrudnienie 180 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Hajnówce oraz wsparcie środowiskowe 60 dzieci. Przewidywane działania to: opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, kontrakty socjalne, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, wsparcie rodziny i osób nieaktywnych zawodowo. Projekt gminy Hajnówka jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w mieście Hajnówka tj. bezrobocie, ubóstwo i postępujące wyludnienie.

***

Nazwa projektu: Aktywna integracja-sukces 
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" 
Wartość projektu: 421 013,75
Dotacja z RPOWP: 399 913,75 

Stowarzyszenie „Barka” ukierunkowuje swoje zadania na pomoc 15 osobom niepełnosprawnym z gminy Sokółka, których dotyka problem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Z każdym uczestnikiem zostanie zawarta umowa kontraktu socjalnego, a potrzebujący skorzystają z form wsparcia dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Wzmocnią w ten sposób swoje kompetencje życiowe i społeczne i rozwiną umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

***

Nazwa projektu: Aktywni, solidni, kompetentni ! 
Beneficjent: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Wartość projektu: 1 035 371,87
Dotacja z RPOWP: 969 071,87

Adresatami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatów grajewskiego, kolneńskiego, monieckiego, łomżyńskiego i miasta Łomża. Formą pomocy będą: indywidualna ścieżka reintegracji, reintegracja grupowa, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy i staże zawodowe.

***

Nazwa projektu: Stawiam na rozwój
Beneficjent: Fundacja „Normalna przyszłość”
Wartość projektu: 728 103,87
Dotacja z RPOWP: 686 103,87

Przedsięwzięcie Fundacji „Normalna Przyszłość” zakłada zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. W planie jest ich aktywizacja poprzez doradztwo życiowe, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie rehabilitanta i dietetyka, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

***

Nazwa projektu: Kwalifikacje i kompetencje zawodowe drogą do sukcesu!
Beneficjent: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wartość projektu: 997 315,62
Dotacja z RPOWP: 945 315,62

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zajmie się pomocą dla 50 osób ubogich i wykluczonych, zamieszkałych na terenie Białegostoku oraz powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego. Formą wsparcia będą: indywidualna, grupowa i zawodowa reintegracja, pośrednictwo pracy oraz szkolenia, kursy i staże zawodowe. Przewidywany termin realizacji zadania to 01.07.2019-28.02.2021 r.

***

Nazwa projektu: Rozwijaj się, działaj i zarabiaj!
Beneficjent: Fundacja Biznes i Prawo
Wartość projektu: 1 036 554,37
Dotacja z RPOWP: 983 304,37

Fundacja Biznes i Prawo udzieli pomocy 50 osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałym na obszarze powiatów bielskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Uczestnicy skorzystają z usług reintegracji indywidualnej i grupowej, pośrednictwa pracy, szkoleń, kursów i staży zawodowych.

kg

facebook