Dodana: 17 lipiec 2019 12:58

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2019 12:58

Pomoc w znalezieniu pracy – dzięki dotacji z RPO

Zarząd województwa na posiedzeniu w środę (17 lipca br.) przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację osób bezrobotnych w Mońkach.

Marszałek i wicemarszałek podczas obrad zarządu województwa - przy stole konferencyjnym

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z gminą Mońki utworzy Klub Integracji Społecznej w Mońkach, który ma zwiększyć aktywność społeczno-zawodową 26 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych. KIS zaoferuje możliwość tworzenia grup wsparcia, uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej, podniesienia motywacji do poszukiwania i znalezienia pracy, a także zwiększenia swoich kwalifikacji poprzez kursy i staże zawodowe. Projekt jest realizowany w ramach LGD Fundusz Biebrzański. Jego wartość to 381 tys. zł, a dotacja z RPOWP pokryje niemal 358 tys. zł.

blm/red.art

 

facebook