Dodana: 5 maj 2017 22:23

Zmodyfikowana: 5 maj 2017 22:23

Podpisanie porozumienia między Województwem Podlaskim a Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego o współpracy międzyregionalnej

Jestem przekonany, że dzięki wprowadzonym ułatwieniom oraz naszemu zaangażowaniu i stałej współpracy będziemy w stanie zrealizować szereg przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój tego wspaniałego zabytku jako transgranicznego szlaku turystycznego, rozsławią go szeroko oraz staną się impulsem do gospodarczego rozwoju naszych regionów – mówił w czasie uroczystości Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 20170428120627_IMG_0261.JPG

W piątek 28 kwietnia w Augustowie marszałek Jerzy Leszczyński i Władimir Krawcow, gubernator obwodu grodzieńskiego podpisali porozumienie o współpracy oraz  oficjalnie, na przejściu granicznym Rudawka-Lesnaja otworzyli sezon turystyczne w rejonie Kanału Augustowskiego.
Warto przypomnieć, że od dzisiaj (28.04) dotychczasowe wodne przejście graniczne Rudawka-Lesnaja zostanie poszerzone o przejście piesze i rowerowe.

- Bardzo się cieszę, że możemy dziś świętować sukces naszych wspólnych starań na rzecz otwarcia ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim w nowej już formule przejścia granicznego – rozszerzonej o piesze i rowerowe – podkreślał marszałek Leszczyński. - Pomimo wielu przeprowadzonych dotychczas inwestycji, infrastruktura turystyczna wokół Kanału Augustowskiego nadal wymaga od nas dużego zaangażowania i intensywnych prac. Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych pozwoli na zagospodarowanie terenów w zakresie infrastruktury drogowej, ścieżek rowerowych, wyznaczenia szlaków turystycznych, przygotowania Kanału do żeglugi i utrzymywania go we właściwym stanie. 

- Nasza współpraca rozwija się aktywnie już od lat – podkreślił Władimir Krawcow. – Dzisiejszy dzień to kolejny krok i w sensie prawnym usankcjonowaliśmy nasze porozumienie, umocniliśmy wszystkie kierunki współpracy. Dzięki temu porozumieniu w jednym miejscu zebraliśmy plany, wydarzenia, inicjatywy które mają miejsce i jestem przekonany, że będzie to stanowiło dodatkowy impuls do dalszej, jeszcze bardziej owocnej współpracy.

Podpisane porozumienie reguluje kwestię współpracy podlasko-grodzieńskiej w zakresie przemysłu, rolnictwa, wymiany handlowej i inwestycji, transportu, ochrony środowiska, innowacji i rozwoju technologicznego, ochrony zdrowia i polityki społecznej, sportu i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także nauki, edukacji i wymiany młodzieży.

Szczegółowe zasady współpracy zawarte są w specjalnym dokumencie – Mapie drogowej współpracy na lata 2017-2018 – także podpisanym w piątek 28 kwietnia.

Reguluje on szczegółowe zasady współpracy:

  1. W zakresie ekonomiki, inwestycji, współpracy zagranicznej w sprawach gospodarczych i przedsiębiorczości
  2. W zakresie ruchu przygranicznego
  3. Udziału w programach współpracy transgranicznej
  4. W zakresie rolnictwa
  5. Kultury
  6. Rozwoju infrastruktury

- Jesteśmy zgodni we wszystkich jego punktach i mogę jedynie życzyć nam wszystkim byśmy wypełnili je zakończonym sukcesem działaniem – podkreśla marszałek Leszczyński. - Jeśli wziąć pod uwagę zakres merytoryczny obu dokumentów i stale przybywające nowe pomysły do wspólnego działania dla dobra naszych społeczności i regionów, to mogę tylko nam wszystkim życzyć: niech nam nie zabraknie ani zapału, ani zdrowia, a sukces będzie zagwarantowany!

Po części oficjalnej, przedsatwiciele samorządu województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego na sportowo zainaugurowali nowy sezon ruchu bezwizowego. Przejście graniczne pokonali rowerami, a po stronie białoruskiej, pierwszych rowerowych turystów przywitały zespoły folklorystyczne.  

(opr.mk)

Szczegółowe informacje dotyczące bezwizowego ruchu turystycznego w rejonie Kanału Augustowskiego po stronie polskiej i bialoruskiej znajdują się TUTAJ

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook