Dodana: 8 lipiec 2020 10:22

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2020 11:08

Place zabaw, lekcje angielskiego, kursy zawodowe, dzięki Funduszom Europejskim

Zarząd województwa na środowym (8.07) posiedzeniu przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na projekty realizowane w ramach Lokalnych Grup Działania (LGD) w gminach Szypliszki, Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Przytuły, Wizna i Łomża.

Ilustracja do artykułu plac zabaw.jpg

Gmina Szypliszki utworzy i wyposaży świetlicę środowiskową w Kaletniku. Opiekę w niej znajdą dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzieci wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania artystyczne; językowe, informatyczne i matematyczne, a także w zajęciach sportowych. Rodziny skorzystają ze specjalistycznej pomocy, wezmą udział w spotkaniach integracyjnych. Koszt tego projektu wynosi 256 tys. zł, a dofinansowanie 243 tys. zł.

Gmina Bakałarzewo wprowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci z punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie. Maluchy będą uczyły się języka angielskiego i informatyki. W ramach projektu zostaną kupione pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Realizacja tego przedsięwzięcia przekroczy 40 tys. zł, ale dotacja z RPOWP pokryje 36,5 tys. zł.

Oba projekty wpłynęły na nabory prowadzone przez LGD „Suwalsko-Sejneńska”.

Natomiast kolejne dwa projekty pochodzą z Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”. Gmina Bargłów Kościelny zrewitalizuje centrum miejscowości. Powstanie tam plac zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny dla dorosłych, z oświetleniem solarnym. Wartość inwestycji sięga 110 tys. zł, natomiast dofinansowanie przekracza 81 tys. zł.

Gmina Przytuły wykona podobną inwestycję – zagospodaruje teren w miejscowości Wagi. Wykona i ogrodzi plac zabaw, zamontuje siłownię na świeżym powietrzu, wykona boiska do piłki nożnej i siatkówki. Zapłaci za to 118 tys. zł, ale 100 tys. zł pokryje dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Z kolei z naboru LGD „Sąsiedzi” pochodzi projekt Centrum Edukacyjnego Logos, którego partnerami są gminy Wizna i Łomża. Zakłada on zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 41 osób, ich rodzin oraz osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Łomża i Wizna, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych. Skorzystają z pomocy psychologa, doradcy zawodowego, warsztatów aktywizacyjnych. Wezmą udział w szkoleniach zawodowych, np.: w kursie na opiekuna osób starszych i dzieci, na pracownika budowlanego, ogrodnika, na prawo jazdy kat. B lub C 5. Ponadto osoby biorące udział w projekcie otrzymają zasiłki. Koszt tego projektu wynosi blisko 316 tys. zł, a dofinansowanie 299 tys. zł.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook