Dodana: 20 sierpień 2017 13:09

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2017 13:09

Największa inwestycja w historii Ciechanowca

Dla Ciechnowca i powiatów wysokomazowieckiego i siemiatyckiego to niezwykle ważna chwila. Czekaliśmy na ten moment wiele lat. Cieszymy się, że w końcu umowa została podpisana, bo to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców – nie ma wątpliwości Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. W piątek, 18 sierpnia, odbyło się tradycyjne „wbicie szpadla” pod przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 690: Ostrożany – Ciechanowiec.

Ilustracja do artykułu gl.png

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 8 sierpnia z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o z Warszawy. Wartość inwestycji to 69 965 702, 03 zł.

- W poprzedniej perspektywie finansowej UE udało się wyremontować odcinek drogi Siemiatycze-Ostrożany, teraz przyszła pora na drugi odcinek drogi – przypomniał marszałek Leszczyński. - Ta inwestycja spowoduje, że Ciechanowiec będzie miał drogi wojewódzkie - czy w stronę Warszawy, czy Bielska Podlaskiego, Białegostoku – w dobrym stanie. Wybudowana droga będzie w bardzo dobrym standardzie, ze ścieżką rowerową. Jako mieszkaniec Ciechanowca cieszę się z tej inwestycji tym bardziej, bo jest to dobry przyczynek do rozwoju tej części powiatu siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Starosta siemiatycki Jan Zalewski przypomniał jak ważna jest to droga i jak długo mieszkańcy województwa na nią czekali.

- Stan dróg wojewódzkich w naszym powiecie nie jest w najlepszej kondycji – przyznał z kolei Leszek Gruchała, wicestarosta wysokomazowiecki. - Dzisiejsze rozpoczęcie tego odcinka otwiera przed nami olbrzymie możliwości. Ta droga towarzyszyła mieszkańcom obu powiatów przy wyjeździe m.in. na Zachód. Liczymy, że w przyszłosci umożliwi ona też im powrót – ale w lepszych warunkach. Cieszymy się tym bardziej, że ta droga zniknie wreszcie z mapy najbardziej niebezpiecznych miejsc naszego powiatu.

A Mirosław Rećko, burmistrz Ciechanowca uznał wręcz rozpoczęcie tej inwestycji za największe wydarzenie w 588 letniej historii Ciechanowca. - Wdzięczni jesteśmy panu marszałkowi, radnym wojewódzkim za jej umożłiwienie.

Inwestycja drogowa - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 690: Ostrożany – Ciechanowiec realizowana jest z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji zostanie wykonane:
a) przebudowa i poszerzenie jezdni do szerokości 7, 00 m na odcinku - 18 km 950 m (dwa pasy ruchu po 3.5 m i pobocza o szerokości 1.5 m)
b) przebudowa i budowa:
- obiektu mostowego, obiektów inżynierskich
- zjazdów indywidualnych i publicznych,
- odwodnienia drogi poprzez budowę zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe,
- ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m,
- zatok autobusowych,
- stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla WITD
- ronda wraz z oświetleniem,
- chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych,
- skrzyżowań z drogami powiatowymi,
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą.
 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook