Dodana: 18 luty 2020 15:05

Zmodyfikowana: 18 luty 2020 15:13

Lepsza nauka dla 100 uczniów w Nowogrodzie

Zarząd Województwa przyznał we wtorek (18.02) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na poprawę oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania w gminie Nowogród.

Ilustracja do artykułu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce-05.jpg

Gmina Nowogród zrealizuje projekt, mający na celu podniesienie kompetencji 100 uczniów i 36 nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. W placówce zostanie wdrożony nowoczesny program nauczania. Uczniowie, mający trudności w nauce, skorzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, z kolei ci uzdolnieni mogą liczyć na zajęcia rozwijające ich zdolności. Zaplanowano również wyjazdy edukacyjne, a szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny.

Kosz tego projektu wynosi 338 tys. zł, dofinansowanie –  320 tys. zł. Wpłynął on na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Barbara Likowska-Matys
Departament Rozwoju Regionalnego

facebook