Dodana: 2 lipiec 2019 15:19

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 15:19

Kompetencje miarą przyszłości

Szkoły podstawowe w Lipsku, Łapach i Starym Folwarku zostaną wyposażone w nowe materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Inwestycje umożliwią realizację dodatkowych zajęć dla dzieci. Na ten cel Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 735 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego-9.jpg

W szkole podstawowej w Lipsku 90 uczniów klas III-VI skorzysta z zajęć wzbogaconych o nowe materiały (scenariusze zajęć, podręczniki elektroniczne i w wersji papierowej). Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z regionu Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański. Wartość przedsięwzięcia to 124 tys. zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 114 tys. zł.

Katolicka szkoła podstawowa w Łapach rozszerzy ofertę edukacyjną dla 90 uczniów. Będą to zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i językowych, w planie jest również zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych przez placówkę. Dzięki projektowi nowe umiejętności nabędzie także 11 nauczycieli szkoły. Głównym celem jest wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej LGD N.A.R.E.W. Projekt jest wart 374 tys. zł, dotacja z RPOWP to 353 tys. zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Starym Folwarku także zadba o prawidłowy rozwój swoich podopiecznych. Stanie się to dzięki wprowadzeniu do programu nowych zajęć i doposażeniu sal w pomoce niezbędne do ich prowadzenia. W planie są m.in. zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-ruchowe i logopedyczne. Wartość tego przedsięwzięcia to 284 tys. zł, dotacja z RPOWP 267 tys. zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w drodze naboru RPOWP przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD.

kg

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook