Dodana: 12 listopad 2019 16:24

Zmodyfikowana: 12 listopad 2019 16:24

Innowacyjne produkty stomatologiczne i budowlane. Dotacje na B+R

2,6 mln zł – tyle wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które zarząd województwa przyznał na prace badawczo-rozwojowe dwóch podlaskich firm.

Ilustracja do artykułu Zarząd 12.11 2.jpg

Firma ADB utworzy centrum badawczo-rozwojowe, aby prowadzić prace nad optymalizacją modułowych konstrukcji szkieletowych i segmentów poszyć wykorzystywanych w budownictwie. Głównym obszarem badawczym będzie poszukiwanie konstrukcji materiałooszczędnych, ekologicznych, o wysokich parametrach.  W ramach projektu wybudowane zostanie zaplecze badawczo-rozwojowe i kupiona aparatura, a także oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac badawczych i przygotowywania próbek oraz prototypów. Koszt tej inwestycji wyniesie 3,3 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP sięgnie prawie 1,9 mln zł.

Przedsiębiorstwo Zirkonzahn przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe związane z wprowadzeniem na rynek stomatologiczny, w szczególności protetyczno-implantologiczny, nowego produktu. Celem tych prac będzie wytwarzanie protez protokołem cyfrowym z wykorzystaniem najnowszych urządzeń do określania prawidłowej płaszczyzny okluzji. Wartość projektu to 1,3 mln zł, a dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 700 tys. zł.

Projekty te wpłynęły na konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 1.2.1 RPOWP na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

blm

facebook