Dodana: 15 lipiec 2020 15:47

Zmodyfikowana: 15 lipiec 2020 15:47

Fundusze Europejskie. Ponad 4 miliony złotych dla podlaskich gmin na inwestycje

Tyle wynoszą dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które na wtorkowym posiedzeniu (14 lipca) przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego. Z tej puli zostanie zrealizowanych aż 15 inwestycji w ramach Lokalnych Grup Działania, m.in. dom seniora w Becejłach, rewitalizacja rynku w Bakałarzewie czy energooszczędne oświetlenie w Mońkach.

Ilustracja do artykułu 4_bakalarzewo_rynek.jpg

W ramach „Suwalsko - Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania zostanie zrealizowanych sześć projektów. Powstanie dom seniora w Becejłach, który utworzy gmina Szypliszki. W ramach projektu zaplanowano: wyjścia do kina, teatru, seminaria informacyjne, zajęcia komputerowe, sportowe, warsztaty, imprezy plenerowe, wieczory integracyjne. Koszt tego projektu wynosi 185,7 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 176,2 tys. zł.

Natomiast gmina Bakałarzewo przeprowadzi rewitalizację rynku, która będzie polegała na budowie centrum rekreacji, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych. Koszt tej inwestycji wynosi 282 tys. zł, a dotacja z RPOWP pokryje 225,6 tys. zł.

Kolejne cztery projekty zakładają doposażenie instytucji kultury: Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu (koszt 100 tys. zł, dotacja 85 tys. zł), Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie (koszt 123,3 tys. zł, dotacja 74,7 tys. zł), Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie (koszt 108,3 tys. zł, dotacja 92 tys. zł), Ośrodka Kultury w Sejnach (koszt 586 tys. zł, dotacja 491 tys. zł).

W ramach LGD „Fundusz Biebrzański” przeprowadzono konkurs, w wyniku którego cztery gminy zainwestują w efektywne oświetlenie ulic, czyli wymienią stare lampy  (rtęciowe, sodowe) na energooszczędne LED-owe. To gminy: Mońki (wartość inwestycji 1 mln zł, dofinansowanie 541,8 tys. zł), Goniądz (wartość 897 tys. zł, dofinansowanie 524,6 tys. zł), Trzcianne (wartość 642,4 tys. zł, dofinansowanie 520,4 tys. zł), Suchowola (wartość 637,2 tys. zł, dofinansowanie 541,6 tys. zł).

Pięć projektów zostało zgłoszonych w ramach naboru przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. Ich celem jest poprawa jakości edukacji, wyrównanie szans dzieci i wzmacnianie kompetencji zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Gmina Śniadowo zrealizuje projekt skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Szczepankowie. Zorganizuje dla nich zajęcia dodatkowe, wyjazd w ramach „Zielonej Szkoły” i wyjścia do instytucji kulturalnych, wyposaży pracownię fizyczno-chemiczną i komputerową, kupi materiały dydaktyczne: podręczniki, scenariusze zajęć, materiały multimedialne. Koszt tego projektu wynosi 230,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 219 tys. zł.

Gmina Łomża wsparcie zaoferuje uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Kupiskach, SP w Podgórzu i SP w Wygodzie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych, nauczyciele podniosą swoje kompetencje podczas szkoleń. Szkolne pracownie zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne. Działania te będą kosztowały 288 tys. zł, dofinansowanie pokryje 273,5 tys. zł.

Fundacja Akademia Nauki w Białymstoku wraz z gminą Piątnica skoncentrują się na pomocy uczniom i kadrze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia z efektywnej nauki, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, doposażenie szkoły w pomoce naukowe i sprzęt informatyczny. Koszt wynosi 328 tys. zł, dotacja to 303 tys. zł.

Gmina Wizna swój projekt skieruje do uczniów Szkoły Podstawowe w Rutkach i SP w Wiźnie. Wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe, a ich nauczyciele w szkoleniach. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie w tych szkołach. Działania te będą kosztowały blisko 213 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 199,5 tys. zł.

Ostatni projekt w ramach tej LGD zrealizuje gmina Miastkowo, a skorzystają z niego uczniowie i nauczyciele SP w Miastkowie. Do uczniów skierowane będą zajęcia dodatkowe, m.in.: z języka niemieckiego, angielskiego, przyrody, wokalno- instrumentalne, muzyczno-rytmiczne. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje podczas szkoleń. Szkoła zyska również wyposażenie, m.in. sprzęt komputerowy czy pomoce dydaktyczne. Wartość tego projektu wynosi 135 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP stanowi 127,5 tys. zł.

Wszystkie te projekty warte są 5,8 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 4,4 mln zł.

 

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

fot. Urząd Gminy Bakałarzewo

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook