Dodana: 4 grudzień 2019 15:35

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2019 15:35

Dotacje na lokalne inicjatywy: świetlicę w Wysokiem Mazowieckiem i szkołę w Radziłowie

Wsparcie świetlicy socjoterapeutycznej w Wysokiem Mazowieckiem oraz wprowadzenie metody eksperymentu w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Radziłowie – takie projekty zostaną wprowadzone dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przyznał je na dzisiejszym posiedzeniu (3.04.) Zarząd Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Zarząd 3 grudnia 2019.jpg

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO razem z gminą Wysokie Mazowieckie zrealizuje projekt, mający na celu wsparcie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arkadia” w Wysokiem Mazowieckiem poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc, rozszerzenie oferty opiekuńczo-wychowawczej oraz wprowadzenie nowych zajęć rozwijających dla wychowanków placówki, tj. dzieci w wieku 6-16 lat.. Wartość tego projektu wynosi 419 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP sięga 385 tys. zł. Projekt ten zostały zgłoszone na konkurs w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Kolejny projekt będzie realizowany przez gminę Radziłów w ramach LGD Biebrzański Dar Natury i zakłada wprowadzenie metody eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz organizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Radziłowie. Szkoła zostanie wyposażona w narzędzia i pomoce do nauczania tych przedmiotów, w tym sprzęt niezbędny do prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz sprzęt informatyczny. Wartość tego projektu wynosi blisko 172 tys.  zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przekracza 162 tys. zł.

blm

facebook