Dodana: 26 luty 2019 11:24

Zmodyfikowana: 26 luty 2019 11:24

Blisko pół miliona z RPO - skorzystają osoby wykluczone i najuboższe

Nowe Piekuty przygotują mieszkańcom nową ofertę kulturalną i edukacyjną oraz poprawią bezpieczeństwo, a Siemiatycze wybudują świetlicę dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Na oba projekty zarząd województwa przyznał blisko pół miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu writing-1149962_960_720.jpg

Głównym zadaniem Gminy Nowe Piekuty jest stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej, skierowanej w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem, a także wykluczeniem społecznym i zawodowym. W planie jest między innymi przesunięcie pomnika żołnierzy Armii Krajowej i zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,02 ha. Wartość tej inwestycji to 258 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPOWP pokryje 193 tys. zł.

Z kolei utworzenie świetlicy środowiskowej w Siemiatyczach jest odpowiedzią na potrzeby 15 dzieci oraz ich rodzin z grup najuboższych, w tym także osób niepełnosprawnych. Posłuży temu budynek, który przejdzie remont. Obecnie znajdują się w nim głównie pomieszczenia sanitarno-techniczne, a docelowo obiekt będzie spełniać funkcję świetlicy. W planie jest m.in. wykonanie instalacji sanitarnej, prac elektrycznych i budowlanych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycja jest warta 382,5 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi zaś 243,4 tys. zł.

Oba projekty są realizowane z Działania 8.6 - Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W przypadku pierwszego z nich nabór został przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, a drugi przez Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu.

kg
fot. pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook