Dodana: 18 październik 2020 18:41

Zmodyfikowana: 18 październik 2020 18:41

26 mln zł na utworzenie zakładu recyklingu w Dolistowie Starym

To będzie pierwszy na terenie województwa podlaskiego oraz w kraju zakład produkcyjny, wykorzystujący odpady o cechach surowców odpadowych, wysortowanych z odpadów komunalnych. Dzięki zwiększeniu możliwości segregacji i recyklingu, a co za tym idzie ponownemu wykorzystaniu, zostanie osiągnięty główny cel - czyli zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 26 mln zł na utworzenie zakładu recyklingu w Dolistowie Starym zarząd województwa podjął podczas posiedzenie w czwartek (15.10).

Sztuczne rośliny wykonane z odpadów.

Troska o środowisko naturalne to priorytet przy inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich. Obszar gospodarki odpadami jest szczególnie ważny, gdyż ich ilość stale rośnie z racji zwiększającej się skłonności społeczeństwa do konsumpcji. 

Dzięki projektowi diametralnie zmniejszy się ilość składowanych odpadów w stosunku do masy gromadzonych odpadów. Zaplanowano wdrożenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, m. in. specjalne osłony śmietnikowe, systemy odbioru wód opadowych, złoża filtracyjne i zasobniki do gromadzenia i wykorzystania wody.

Grafika z kwotą 26 000 oraz informacją, że pieniądze pochodzą z funduszy europejskich.

Dotacja przyznana temu projektowi to ponad 26 mln zł, natomiast całkowita wartość - ponad 38 mln zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP
fot. archiwum

facebook