Dodana: 14 sierpień 2019 14:59

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2019 14:59

Więcej pieniędzy na konkursy w ramach RPOWP

O blisko 30 mln zł zwiększone zostały budżety dwóch konkursów: na e-usługi i mobilność miejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tak zdecydował dziś, 14 sierpnia, Zarząd Województwa Podlaskiego. Oba konkursy zostały już zakończone, a zwiększenie budżetu powoli przyznać dofinansowanie większej liczbie inwestycji.

Ilustracja do artykułu Zarzad 14.08 (1 of 4).jpg

Większa pula na rozwój usług elektronicznych

Zarząd Województwa zwiększył o 10 mln zł budżet konkursu na rozwój usług elektronicznych w administracji.

Chodzi o konkurs z działania 8.1 (Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej) na rozwój usług elektronicznych w administracji. Zakończył się w połowie czerwca tego roku. Na ten nabór wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie, przekraczające łącznie  37 mln zł. Zwiększenie puli z 20 mln zł do 30 mln zł pozwoli przyznać dofinansowanie większej liczbie projektów.

W tym naborze samorządy i administracja rządowa mogły składać wnioski na wsparcie z RPOWP m.in. wprowadzenia nowych e-usług i poprawę funkcjonalności już istniejących, udostępnienie zasobów rejestrów publicznych drogą elektroniczną, elektroniczne zarządzanie zasobami, dokumentami i rejestrami publicznymi, a także rozwój niezbędnej infrastruktury informatycznej. Wyniki tego konkursu poznamy w październiku.

I na transport publiczny

Na tym samym posiedzeniu Zarząd Województwa o 18,5 mln zł zwiększył budżet konkursu na tzw. zrównoważoną mobilność miejską, czyli inwestycje w transport publiczny.

W tym wypadku została zwiększona pula z 40 mln zł na 58,5 mln zł na konkurs z poddziałania 5.4.1 (Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF), na zrównoważoną mobilność miejską. Projekty mogły składać samorządy z wyłączeniem miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego, ponieważ Białystok może korzystać w tym zakresie ze wsparcia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, a inne miasta naszego regionu są z tej pomocy wyłączone.

Konkurs został zakończony w kwietniu 2019 roku. Można było w nim uzyskać wsparcie m.in. na kupno i modernizację niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru, centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, zatok i przystanków autobusowych, na tzw. inteligentne systemy transportowe. Na konkurs wpłynęły trzy wnioski, które są teraz w trakcie oceny. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zwiększenie budżetu pozwoli na dofinansowanie wszystkich trzech.

blm

facebook