Dodana: 20 grudzień 2021 10:55

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2021 11:19

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - transmisja

Najbliższe obrady przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski zwołuje na 20 grudnia br. (poniedziałek). Odbędą się one w formie zdalnej. Początek o godz. 13.

Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku, siedzący profilem na tle promocyjnej ścianki województwa

 

 

 

 

 

 2XXXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego.jpg

2XXXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego.jpg


Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 582 /.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok./Druk Nr 583/.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających w 2021 r./Druk nr 584/.


7. II czytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok:
1) przedstawienie opinii Komisji Skarbu i Finansów w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji i radnych,
2) przedstawienie stanowiska zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
5) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040./Druk Nr 566/.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2022. /Druk Nr 567/.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Ośrodka „Pogranicze -sztuk, kultur, narodów” w Sejnach./Druk Nr 588/.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych./Druk Nr 589/.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2022 rok./Druk Nr 586/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2022 rok./Druk Nr 587/.
12. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 24 listopada 2021 roku do dnia 2 grudnia 2021 r. oraz od dnia 3 grudnia 2021 r./Druk Nr 581/.
13. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2021 r./Druk Nr 585/.
14. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 29 listopada 2021 roku.
15. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 590/.
16. Wolne wnioski, informacje.
17. Zamknięcie sesji. 

Link do projektów uchwał

oprac.: Aneta Kursa 
fot.: Piotr Babulewicz

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook