Dodana: 7 grudzień 2020 19:51

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2020 14:33

XXIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Prawie 2,3 mln zł na wsparcie m.in. gmin Bargłów Kościelny oraz Grabowo, remont drogi w powiecie sokólskim, a także na szpitale w Łomży, Siemiatyczach i w Białymstoku. To efekt uchwał podjętych przez radnych podczas poniedziałkowej (07.12) XXIII Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni dyskutowali także nad przyszłorocznym budżetem Województwa.

Widok na scenę oraz widownię w Operze i Filharmonii Podlaskiej w czasie sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Wsparcie dla jednostek opieki zdrowotnej

24 głosami „za” radni przyjęli proponowane przez zarząd zmiany w budżecie na rok bieżący. Wśród nich znalazła się m.in. dotacja o wysokości ponad 800 tys. zł na zakup 4 respiratorów oraz prace dostosowawcze w związku z przygotowaniem łóżek intensywnej terapii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Przekazane 800 tys. zł na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Kolejna ujęta w tym punkcie dotacja to 625 tys. zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na uruchomienie i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziału urologicznego.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 625 tys. zł na wsparcie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Decyzją radnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach otrzyma wsparcie na zakup ambulansu medycznego typu „S”. Będzie to kwota ponad 451 766 zł.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 451 766 zł na SP ZOZ w Siemiatyczach

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dotacja w wysokości 70 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu telekomunikacyjnego dla zespołów ratownictwa medycznego w Suwałkach, Augustowie, Lipsku, Sejnach, Rutce-Tartak i Filipowie.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 70 tys. zł na rzecz Zespołu ratownictwa medycznego w Suwałkach, Augustowie, Lipsku, Sejnach, Rutce-Tartak i Filipowie

Dotacje dla samorządów terytorialnych

Sesja zaowocowała także pozytywną decyzją radnych dotyczącą dofinansowania trzech projektów podlaskich samorządów. To 200 tys. zł dotacji dla powiatu sokólskiego na przebudowę drogi powiatowej Czuprynowo- Klimówka.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 200 tys. zł dotacji do przebudowy drogi powiatowej Czuprynowo-Klimówka

Wszyscy obecni na sesji radni poparli także uchwałę o pomocy w wysokości 50 tys. zł dla gminy Grabowo na zakup używanego gimbusa dowożącego dzieci do szkół. Poprzedni został zniszczony w kolizji drogowej.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 50 tys. zł na zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół w gminie Grabowo

Na przychylność radnych mogła liczyć także gmina Bargłów Kościelny. Otrzyma 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku po przystanku autobusowym. Po remoncie będzie tam działał gminny ośrodek kultury. Kwota przyznana przez podlaski samorząd to 11 proc. kosztów całości inwestycji.

Grafika zawiera dane o przekazaniu 100 tys. zł na rozbudowę i przebudowę budynku po przystanku autobusowym w gminie Bargłów Kościelny

Pierwsze czytanie uchwały budżetowej

XXIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego to także dyskusja nad projektem przyszłorocznego budżetu Województwa. Z projektu uchwały zaprezentowanej przez skarbnika Pawła Jungermana wynika, że dochody wyniosą prawie 546 mln zł, a wydatki ponad 643 mln zł.

W budżecie zaplanowane są m.in. różnego rodzaju rezerwy o łącznej wysokości 22,8 mln zł. W tym 5 mln zł to tzw. rezerwa "covidowa". Dwukrotność tej kwoty stanowi z kolei fundusz wsparcia gmin i powiatów. 

- Wiele gmin w województwie podlaskim ma problemy finansowe. Uważam, że powinniśmy je wspierać. I ten fundusz z punktu widzenia rozwoju tych gmin jest bardzo istotny – argumentował marszałek Artur Kosicki.

Zaznaczył, że pomoc samorządom była udzielana już wcześniej, każdy taki wniosek jest rozpatrywany przez merytoryczny departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), a decyzja o dotacji podejmowana jest przez Sejmik. Marszałek dodał, że jest otwarty na sugestie dotyczące rozdysponowywania planowanej rezerwy.

- Tak, żeby faktycznie to wsparcie rozkładało się sprawiedliwe – zaznaczył dodając, że wysokość funduszu zwiększy się jeszcze przed uchwalaniem budżetu.

Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2021 r. zakłada m.in., że 38 mln zł będzie przeznaczonych na transport kolejowy, 15 mln zł na komunikację autobusową, 40 mln zł na remonty na drogach wojewódzkich, a kolejne ponad 67 mln zł na wkłady własne do inwestycji na drogach dofinansowanych z UE. 25 mln zł to kwota na ochronę zdrowia, niespełna 75 mln zł na kulturę, z czego 10,5 mln zł na planowany remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Cały remont, rozłożony na kilka lat, ma kosztować 56 mln zł.

Marszałek Kosicki podkreślił, że zaplanowany budżet może być zrealizowany bez względu na kształt przyszłej perspektywy finansowej.

- To, co jest wpisane w budżecie na 2021 r. pochodzi z naszych środków, bądź z funduszy w ramach kończącej się unijnej perspektywy finansowej, która jest niezagrożona – zaznaczył.

Jednocześnie podkreślił, że wierzy w to, iż programy, z których korzysta Województwo, będą kontynuowane. 

- Ja nie widzę żadnego zagrożenia. Cały czas pracujemy z Komisją Europejską. Widać, że idzie to w dobrym kierunku – podkreślił.

Wobec postulatu radnych, dyrektorzy poszczególnych departamentów UMWP zreferowali szczegółowe założenia planowanego na 2021 r. budżetu. Głosowanie nad uchwałą ma się odbyć 21 grudnia.

Zakończenie Sesji Nadzwyczajnej

XXIII sesja poprzedzona była sesją nadzwyczajną. Obrady z przerwami trwały od 27 października br.

Głosami  większości radnych z porządku obrad zdjęto pkt 4. dot. wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. Za zdjęciem tego punktu głosowało 25 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Uzupełnienie składu  prezydium sejmiku było jednym z ostatnich punktów obrad.

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego została zwołana na wniosek grupy ośmiu radnych. Pierwsza jej część odbyła się 27.10, następnie obrady kontynuowano 5.11 i ponownie ogłoszono przerwę. Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku  zamknął sesję w poniedziałek 7.12.

Podczas sesji sejmik województwa podlaskiego uczcił pamięć zmarłych z powodu Covid-19 podlaskich samorządowców, lekarzy i kapłanów.

facebook