Dodana: 11 luty 2021 15:46

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 08:28

Sesja nadzwyczajna - sejmik zasięgnie opinii w sprawie obwodów łowieckich

Czwartkowa (11.02) sesja nadzwyczajna miała tylko jeden punkt. Dotyczył on przekazania zespołowi doradczemu projektu uchwały w sprawie podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie. Radni jednogłośnie (24 głosy „za”) podjęli uchwałę w tej sprawie. Uwagi i opinie zespołu doradczego radni mają poznać jeszcze przed sesją 22 lutego br. Obrady odbyły się w trybie zdalnym.

Ekran z obradami online - sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku na wniosek grupy radnych zwołał sesję w trybie nadzwyczajnym. Chodziło o jak najszybsze uzyskanie opinii zespołu opiniodawczo - doradczego ds. obwodów łowieckich. Radni przed skierowaniem projektu uchwały pod obrady sejmiku, chcą zapoznać się z uwagami gremium, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele Lasów Państwowych, urzędu marszałkowskiego czy Podlaskiej Izby Rolniczej.

Projekt uchwały o nowym podziale na obwody łowieckie będzie rozpatrywany prawdopodobnie podczas sesji 22 lutego br.

Nowy podział województwa na tereny łowieckie, według obowiązujących przepisów, musi być dopasowany do granic województw. Do tej pory obwody łowieckie wykraczały poza granice administracyjne danego województwa. W naszym regionie takie sytuacje najczęściej dotyczyły terenów na granicy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

tekst: Aneta Kursa
red.: Marcin Nawrocki
fot.: zrzut ekranu

facebook