Dodana: 21 grudzień 2018 15:15

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2018 15:15

IV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

IV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego połączona z życzeniami świątecznymi i spotkaniem opłatkowym odbyła się dziś, 20 grudnia 2018 r. Jednym z ważniejszych punktów sesji było pierwsze czytanie budżetu na 2019 r. Dyskusja nad budżetem odbędzie się na kolejnej, styczniowej sesji.

Ilustracja do artykułu sejmik 20.12-06.jpg

Zanim zaczął obradować Sejmik Województwa Podlaskiego radnym zaprezentowali się przedstawiciele młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, który wcześniej, na tej samej sali, uczestniczył w gali rozdania nagród konkursu fotograficznego „Kotylion dla Niepodległej” (relacja z gali: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/organizacje_pozarzadowe/aktualnosci/organizacje_pozarzadowe/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-podlaskiego-konkurs-kotylion-dla-niepodleglej.html?vid=533122).

Młodzieżowi radni przedstawili swoją działalność, odpowiadali na pytania i zaproponowali wspólne zdjęcie z radnymi województwa.

Na początku sesji radni przyjęli porządek obrad, uzupełniając go o pkt 7a. – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 r. Jak przedstawił radnym Skarbnik Województwa Henryk Gryko zmiana dotyczy tylko jednego przedsięwzięcia – dotacji dla BCO w wysokości 420 tys. zł na zakup kolumny laparoskopowej do różnego rodzaju operacji. Pieniądze pochodziłyby ze zmniejszonej o tę kwotę dotacji dla Śniadecji, gdyż w tym roku nie będzie jej potrzebować na usługi remontowe budynku neurologii. Radni jednogłośnie zaakceptowali tę zmianę w budżecie. Jednogłośnie też przyjęli większość punktów dotyczących przyjęcia protokołu, czy zmian statutowych jednostek podległych.

Na wniosek radnego Bogusława Dębskiego radni przegłosowali zmianę w porządku obrad tak, by prezentacja budżetu województwa na rok 2019 mogła być uznana za I czytanie budżetu.

Najpierw skarbnik Henryk Gryko przedstawił radnym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041, a potem projekt budżetu na 2019 rok.

- Deficyt jest bardzo wysoki, ale do tej pory nie byliśmy zadłużeni, to możemy sobie na niego pozwolić – przekonywał skarbnik.

Według projektu budżetu dochody kształtują się na poziomie 709,6 mln zł, wydatki – 824,4 mln zł, deficyt wynosi 114, 8 mln zł. 310 mln zł w tym budżecie stanowią środki unijne, z czego na inwestycje – 270 mln zł. Najwięcej województwo planuje wydać na transport i łączność – 500 mln zł.

Znaczna część budżetu to środki już zagospodarowane, to co sami możemy podzielić – jak zaznaczył skarbnik – to kwota 322 mln zł. Na kulturę – 57 mln, ochronę zdrowia – 56 mln zł, oświatę – 24 mln zł, administrację – 23 mln zł, obsługę długu – 18 mln zł (szczegóły wieloletniej prognozy finansowej i przyszłorocznego budżetu w załączniku poniżej).

Radni wybrali delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Zostali nimi Bogusław Dębski (PiS ) i Wojciech Sekściński (PiS). Bogdan Dyjuk uzyskał tylko 11 głosów i nie został delegatem.

Radni przegłosowali niemal jednogłośnie wynagrodzenie dla Marszałka WOjewództwa Podlaskiego. Będzie zarabiał 11 tys. zł (brutto). 

W przerwie obrad Sejmiku radni złożyli sobie życzenia świąteczne i przełamali się opłatkiem.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

(at)

Transmisja na Facebook'u cz.1

Transmisja na Facebook'u cz.2

Transmisja iTV Wrota Podlasia cz.1

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I, II i III sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
8. Prezentacja:
   - Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041 /Druk Nr 1/.
   - Projektu budżetu województwa podlaskiego na 2019 rok./Druk Nr 2/
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia
Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi
Województwa Podlaskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu i Nurca”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”.
14. Wolne wnioski, informacje.
15. Zamknięcie sesji.

facebook