Dodana: 12 grudzień 2018 15:16

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2018 15:16

III sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - kontynuacja. Sejmik wybrał Zarząd Województwa Podlaskiego

Zgodnie z wnioskiem grupy 16 radnych województwa podlaskiego, Karol Pilecki - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - zwołał sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego na czwartek, 29 listopada 2018 r. Wówczas sesja została przerwana. Sesja została wznowiona 11 grudnia 2018 r. Przewodniczący Karol Pilecki pozostał na stanowisku. Radni wybrali Zarząd Województwa Podlaskiego oraz wiceprzewodniczących Sejmiku.

Ilustracja do artykułu P1780555.jpg

Transmisja Youtube

Transmisja iTV Wrota Podlasia

Po wznowieniu obrad przez przewodniczącego Karola Pileckiego, Marek Komorowski w imieniu klubu radnych PiS zaproponował zmiany w porządku obrad: wykreślenie punktów:

  1. Wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego;
  2. Odwołanie przewodniczącego Sejmiku;
  3. Wybór przewodniczącego Sejmiku

Oraz dodanie do istniejących punktów:

  1. Wybór Zarządu Województwa Podlaskiego i 7. Wybór wiceprzewodniczących Sejmiku następujących punktów:

6a. Powołanie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego;

7a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Sejmiku;

7b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Województwa Podlaskiego;

7c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 r.;

7d. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2018 r.  

Natomiast Karol Pilecki zaproponował dodanie też punktu 2a. Uzupełnienie komisji skrutacyjnej o dwie osoby.

Radni zagłosowali jednogłośnie za zmianą porządku obrad.

Radny Waldemar Kwaterski zaproponował uzupełnienie składu komisji skrutacyjnej o osobę Jarosława Dworzańskiego, a Bogdan Dyjuk – Stefana Krajewskiego. Jednogłośnie uzupełniono komisję skrutacyjna o te dwie osoby.

Komisja składała się więc z pięciu osób: Justyna Żalek, Jadwiga Zabielska, Paweł Wnukowski, Jarosław Dworzański i Stefan Krajewski.

Kandydatów do zarządu zaproponował marszałek-elekt Artur Kosicki – na stanowiska wicemarszałków Marka Olbysia i Stanisława Derehajło, a na członków zarządu Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego.

W tajnym głosowaniu zaproponowane osoby zostały wybrane do Zarządu Województwa Podlaskiego. Za kandydaturą Marka Olbrysia głosowało 17 radnych, 13 było przeciw; za kandydaturą Stanisława Derehajło głosowało 18 radnych, 12 – przeciw; za kandydaturą Wiesławy Burnos głosowało 18 radnych, 12- przeciw, za kandydaturą Marka Malinowskiego głosowało 16 radnych, 14 było przeciw.

Marszałek Artur Kosicki, po ukonstytuowaniu się zarządu, złożył ślubowanie. 

W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim radnym, także opozycyjnym za wybór zarządu.

- Spróbujemy sprostać Państwa wymaganiom, chociaż co widać po wyniku głosowania, łatwe to nie będzie – powiedział marszałek Artur Kosicki. Jak powiedział dziennikarzom marszałek Artur Kosicki prezentując nowy zarząd – są to ludzie kompetentni, merytoryczni, gotowi, by wziąć odpowiedzialność za województwo.

- Od jutra zabieramy się do pracy i do realizacji naszego programu. Przyszliśmy po to, by województwo podlaskie wyszło z ostatnich miejsc rankingowych – dodał marszałek a w odpowiedzi na pytania dziennikarzy przyznał, że realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego będzie podlegała bezpośrednio jemu. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków zarządu nastąpi później.

Ustępujący marszałek Jerzy Leszczyński w imieniu ustępującego zarządu krótko podsumował 4 lata kadencji, pogratulował nowemu zarządowi i podziękował radnym, współpracownikom i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego.

Realizując kolejny punkt sesji radni zaakceptowali jednomyślnie powołanie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego (skład komisji sejmikowych w załączniku poniżej).

Następnie wybrali wiceprzewodniczących Sejmiku. Zgłoszono trzech kandydatów na wiceprzewodniczących: Marka Komorowskiego, Cezarego Cieślukowskiego i Łukasza Siekierko, którzy w tajnym głosowaniu uzyskali następującą ilość głosów: Marek Komorowski – 26 głosów za, 3 przeciw i jeden wstrzymujący się , Cezary Cieślukowski -  23 głosy za, 6 przeciw i jeden wstrzymujący się, a Łukasz Siekierko – 24 głosy za, 5 przeciw i jeden wstrzymujący się. Tym samym zostali wybrani na wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ostatnie punkty dzisiejszej sesji były poświęcone sprawom organizacyjnym i zmianom w budżecie.

 (at)

 

facebook