Dodana: 26 listopad 2018 13:36

Zmodyfikowana: 26 listopad 2018 13:36

II sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Artur Kosicki nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Na wniosek 11 radnych przewodniczący Sejmiku Karol Pilecki zwołał sesję Sejmiku na dziś, 22 listopada na godz. 16.00. W tajnym głosowaniu nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego został wybrany Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu sejmik 22.11 cz.2-30.jpg

Transmisja Youtube

Transmisja iTV Wrota Podlasia

 

Przewodniczący Karol Pilecki rozpoczął drugą tego dnia sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ponieważ sesja została zwołana na wniosek 11 radnych z zaproponowanym porządkiem obrad, nie trzeba było zatwierdzać go poprzez głosowanie. Dlatego też przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 3. Do komisji skrutacyjnej klub PiS zgłosił: Justynę Żalek, Sebastiana Łukaszewicza i Pawła Wnukowskiego, klub KO - Jarosława Dworzańskiego, a PSL - Bogdana Dyjuka. 

Marek Komorowski w imieniu klubu PiS zgłosił kandydaturę Artura Kosickiego na Marszałka Wojeództwa Podlaskiego, a Maciej Żywno w imieniu KO i PSl Stefana Krajewskiego.

W tajnym głosowaniu Arur Kosicki otrzymał 16 głosów zostając tym samym wybranym na nowego marszałka. Stefan Krajewski uzyskał 14 głosów. Głosów nieważnych nie było.

Proponowany porządek obrad II sesji VI kadencji Sejmiku Województwa Podlaskiego:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór Marszałka Województwa Podlaskiego.
  5. Zamknięcie sesji.
facebook