Dodana: 22 listopad 2018 08:30

Zmodyfikowana: 23 listopad 2018 10:25

I sesja VI kadencji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Karol Pilecki został przewodniczącym

Trwa I sesja VI kadencji Sejmiku Województwa Podlaskiego w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Sesję rozpoczęła najstarsza radna Wanda Mieczkowska. 30 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze i złożyło ślubowanie. Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył radnym, wybranym po raz pierwszy, pamiątkowego Orła, wręczanego wszystkim samorządowcom podczas uroczystej gali z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia samorządu.

Ilustracja do artykułu sejmik 22.11-90.jpg

Radni przyjęli proponowany porządek obrad, nie wnosząc dodatkowych punktów. Do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego zaproponowano pięciu radnych. Klub PiS zaproponował Sebastiana Łukaszewicza, Jadwigę Zabielską i Marka Malinowskiego, Koalicja Obywatelska zaproponowała Jarosława Dworzańskiego, a klub PSL – Bogdana Dyjuka. Radni zaakceptowali zaproponowanych członków komisji, która spośród siebie wybrała Jadwigę Zabielską na przewodniczącą komisji.

Klub PiS zgłosił na przewodniczącego Sejmiku Marka Komorowskiego, a KO i PSL -  Karola Pileckiego. W tajnym głosowaniu Marek Komorowski uzyskał 11 głosów, Karol Pilecki 16 głosów, 3 głosy były nieważne.

Karol Pilecki podziękował radnym za zaufanie, a jego pierwsza decyzją jako przewodniczącego Sejmiku było ogłoszenie godzinnej przerwy.

 

Transmisja na żywo rozpoczęła się o godzinie 11:00:

Transmisja Youtube

Transmisja w iTV Wrota Podlasia

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913 z późn. zm. ) zwołuję I sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Sejmiku obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Sejmiku.
6. Wybór Przewodniczącego Sejmiku

Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Jacek Malinowski

 

facebook