Dodana: 14 sierpień 2019 15:03

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2019 15:03

Lepszy start w szkole i aktywizacja bezrobotnych

146 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej może liczyć na dodatkowe zajęcia, a 10 osób z gminy Korycin na pomoc w znalezieniu pracy. Zarząd Województwa przyznał na dzisiejszym (14.08) posiedzeniu dotacje na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Zarzad 14.08 (2 of 4).jpg

Dla uczniów SP w Jabłonce Kościelnej (w gminie Wysokie Mazowieckie) zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, wyjazdy edukacyjne. Prowadzone będą również dodatkowe zajęcia pozwalające na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych, m.in. w zakresie technologii informacyjnej, matematyki i przyrody, języków obcych. W szkole zastosowane zostanie nauczanie eksperymentalne i innowacyjne, a uczniowie – przed wyborem ścieżki zawodowej – skorzystają z pomocy doradcy zawodowego. Podjęte działania mają zapewnić uczniom z Jabłonki Kościelnej lepszą naukę i wyrównać ich szanse w stosunku do rówieśników z większych miast. Wartość tego projektu wynosi blisko 213 tys. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 202 tys. zł. Nabór został przeprowadzony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Z kolei w gminie Korycin, w ramach LGD „Fundusz Biebrzański”, 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skorzysta ze wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową. Dla każdej z nich zostanie określona indywidualna ścieżka rozwoju. Projekt jest wart 231 tys. zł, dotacja z RPOWP pokryje 219 tys. zł.

blm

facebook