Dodana: 15 marzec 2021 09:25

Zmodyfikowana: 15 marzec 2021 09:25

Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP 2021 za nami

W trakcie obrad online podczas pierwszego, w czasie podlaskiej prezydencji, posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w 2021 w środę (24.02) poruszono wiele zagadnień. Wśród nich dominowały tematy z zakresu ochrony zdrowia oraz nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Artur Kosicki, a uczestniczyli w nim także przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego - wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz członek zarządu Marek Malinowski.

Od lewej: marszałek Artur Kosicki i rzecznik Izabela Smaczna-Jórczykowska podczas konferencji.

Środowe posiedzenie Konwentu to pierwsze spotkanie marszałków w 2021 roku.

Na początku obrad zgromadzeni wzięli udział w spotkaniu z ministrem w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Adamem Andruszkiewiczem, który przybliżył aktualny stan prac nad tzw. Digital Services Act (DSA). To propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej odnośnie bezpieczeństwa i wytwarzania danych w sieci, relacji na linii obywatel i rządy względem właścicieli platform internetowych czy wolności słowa w przestrzeni cyfrowej.

Minister Adam Andruszkiewicz na monitorze podczas spotkania online.

W dalszej kolejności uczestnicy Konwentu wzięli udział w gorącej dyskusji nad projektem Umowy Partnerstwa, która stanowi ramy dla środków unijnych na lata 2021-2027. Gośćmi specjalnymi byli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Na monitorze plansza z wytłumaczeniem czym jest Umowa Partnerstwa.

Kolejnym bardzo ważnym punktem był Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Do dyskusji o stanie prac nad programem reform i projektów, na który Polska może otrzymać z UE ponad 57 mld zł, zaproszono Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej i Miguela Gil Tertre, Dyrektora Wydziału „Semestr Europejski, Strategiczne Inwestycje Europejskie & Spójność” Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania online.

Jednym z tematów były zmiany w zakresie funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce. Samorządy województw zgłosiły chęć udziały w pracach w Ministerstwie Zdrowia nad nową koncepcją zarządzania szpitalami w Polsce. Efektem reformy miałoby być też całościowe lub częściowe oddłużenie szpitali w Polsce i wdrożenie mechanizmów, że za chwilę nie powstanie nowe zadłużenie. W tej części Konwentu wziął udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Sławomir Gadomski.

Minister Gadomski podczas spotkania online.

Podczas panelu poświęconego obszarom wiejskim pochylono się nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz instrumentami finansowymi w perspektywie budżetowej UE. W dyskusji z ramienia rządu wziął udział Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Marszałek Kosicki i wicemarszałek Derehajło podczas spotkania online.

Ważnym z punktu widzenia promocji gospodarczej był także temat EXPO Dubaj 2020. Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, przybliżył stan aktualnych prac oraz zakres współpracy z polskimi regionami w tym zakresie.

Laska marszałkowska zwieńczona figurą orła. Po lewej flaga Polski. 

Na zakończenie obrad marszałkowie przyjęli siedem stanowisk - w sprawie projektu umowy partnerstwa, funduszu kolejowego, transportu publicznego, likwidacji utrudnień dla firm budowlanych, opłat recyklingowych, gospodarki odpadami oraz przeprowadzania kontroli obiektów hotelarskich.

Łącznie w posiedzeniu Konwentu online wzięło udział ok. 40 osób.

Województwo Podlaskie przewodniczy pracom Konwentu w I półroczu 2021 roku. Kolejne, drugie, posiedzenie w ramach podlaskiej prezydencji odbędzie się w kwietniu bieżącego roku.


tekst: Marcin Nawrocki
red. Małgorzata Półtorak
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook