Dodana: 11 marzec 2022 13:31

Zmodyfikowana: 11 marzec 2022 13:31

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla Waldemara Drozińskiego

Waldemar Droziński to społecznik, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, działacz na rzecz przemian demokratycznych oraz niesienia pomocy osobom potrzebującym. Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego otrzymał za aktywną działalność samorządową na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. Wyróżnienie, w czwartek, 10 marca, wręczył wicemarszałek Marek Olbryś.

wicemarszałek Marek Olbryś wraz z Waldemarem Drozińskim pozują do wspólnego zdjęcia

Odznaczenie jest dowodem szacunku dla postawy Waldemara Drozińskiego, który działa na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego.

- Jako zarząd województwa staramy się doceniać ludzi, którzy swoją postawą, wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim pracą na rzecz drugiego człowieka służą społeczeństwu - mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Waldemar Droziński jest emerytowanym nauczycielem z ponad 40-letnim stażem zawodowym. W latach 70-tych był zatrudniony na uczelni na stanowisku nauczyciela – wykładowcy przedmiotów zawodowych. Współtworzył pierwsze założenia strukturalne i programowe na uczelni dla właściwych przemian demokratycznych, dla dobra społeczeństwa regionu i państwa mając duże doświadczenie zawodowe i życiowe oraz ciesząc się bardzo dużym zaufaniem społecznym regionu i studentów.

odznaczenie w ozdobnym czerwonym pudełeczku

- To odznaczenie jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Działam dla dobra społecznego i ruchu demokratycznego powiedział społecznik.

W 1990 r. został wybrany do samorządu lokalnego, w którym pełnił funkcję przewodniczącego komisji praworządności i spraw społecznych przez trzy kolejne kadencje oraz był pełnomocnikiem ds. współpracy z komitetem obywatelskim jako koordynator regionu z władzami różnych szczebli. Został również wybrany do władz samorządowych spółdzielni mieszkaniowej „Rodzina kolejowa” w Białymstoku, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego przez kilka kadencji. Ponadto Pan Waldemar jest działaczem LOK-u. Wyszkolił wielu absolwentów dla potrzeb obronności wojska regionu i kraju, jak również w strzelectwie sportowym Ligii Obrony Kraju. Aktywnie działa w podlaskim stowarzyszeniu „Olimpiad specjalnych” w Białymstoku.

Paulina Dulewicz
red.: Cezary Rutkowski
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook