Dodana: 31 grudzień 2021 13:14

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2021 13:14

Nadgraniczne samorządy otrzymały dotacje z budżetu województwa

To pomoc od samorządu województwa dla gmin i powiatów ze strefy nadgranicznej na pokrycie nowych zadań, związanych z zarządzaniem kryzysowym. Symboliczne czeki przedstawicielom tym samorządów wręczyli w środę, 22 grudnia, w Domu Kultury w Lipsku Wiesława Burnos, członek zarządu województwa oraz Paweł Wnukowski, radny wojewódzki.

Osoby ustawione w rzędzie trzymające czeki w dłoni

Sejmik województwa na ostatnim posiedzeniu 20 grudnia przyznał ponad 1,5 mln zł dla samorządów ze strefy nadgranicznej. To odpowiedź na prośby wójtów i starostów z tego obszaru.  Po 30 tys. zł otrzymało sześć powiatów, a 27 gmin po 50 tys. zł. Dotacje pozwolą na szybsze odtworzenie infrastruktury krytycznej, umożliwią monitorowanie zagrożeń oraz zabezpieczą siły i środki na udzielenie wsparcia mieszkańcom. Kryterium podziału dotacji była odległość od granicy. Pomoc otrzymały wszystkie gminy leżące w 18-kilometrowym pasie od granicy polsko-białoruskiej.

Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem wyjątkowym, bo oprócz czeków, które są wam w tej chwili bardzo potrzebne w związku z sytuacją na granicy, przywieźliśmy też ze sobą Światło Betlejemskie – mówiła witając gości podczas spotkania Wiesława Burnos.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządu województwa, wzięli udział włodarze trzech powiatów: sokólskiego, augustowskiego i sejneńskiego oraz gmin: Janów, Giby, Płaska, Lipsk, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Dąbrowa Białostocka i Sztabin.

Lech Łępicki, burmistrz gminy Lipsk, jednej z gmin graniczących z Białorusią, mówił o dobrych decyzjach przedstawicieli władz regionu.

Cieszymy się, że taka miła uroczystość przedświąteczna odbywa się właśnie w Lipsku. Te czeki skierowane na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym niechybnie bardzo nam się przydadzą. Deklaracje marszałka Kosickiego, złożone w Krynkach, gdzie omawialiśmy nasze nowe wyzwania i problemy, i rozpatrzenie przez zarząd oraz sejmik wsparcia takich gmin to bardzo trafne decyzje. Dziękujemy samorządowi wojewódzkiemu za pomoc – podkreślał burmistrz.

Wręczenie czeku

Jak argumentowali włodarze, sytuacja na granicy pociąga za sobą wydatki, nieprzewidziane w budżetach samorządów. Mówił o tym m.in. wójt Szudziałowa Tadeusz Tokarewicz.

Przeznaczymy te środki na zdania związane z kryzysem na granicy, który dotknął też naszą gminę. A się zwiększyły nam niektóre wydatki. Musimy odśnieżać, posypywać, zwalczać śliskość na drogach, które nie były dotychczas użytkowane, bo to są drogi polne, drogi dojazdowe do granicy. To też zakup paliwa, piasku, soli oraz wyrównanie dróg, które zostały zniszczone przez wojskowych. Mamy też drogi gminne, które dotychczas nie były tak intensywnie eksploatowane – wyliczał Tadeusz Tokarewicz.

Wreczenie czeku

Radny Paweł Wnukowski dziękował włodarzom gmin za wsparcie, jakiego udzielają funkcjonariuszom na granicy.

Dziękuję za pomoc naszym funkcjonariuszom ze wszystkich służb mundurowych, bo to nie tylko wojsko, ale także i policja i straż graniczna. Mam nadzieję, że te symboliczne czeki, z dość pokaźną kwotą, pomogą państwu pokryć niespodziewane wydatki i w jeszcze lepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo naszego regionu  – podkreślał radny.

Wręczenie czeku

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Piotr Babulewicz

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook