Dodana: 7 październik 2021 13:02

Zmodyfikowana: 7 październik 2021 13:06

Inwestycje samorządowe 2018-2020. Podlaskie najlepsze w Polsce!

Województwo Podlaskie zajęło pierwsze miejsce pod względem wydatków na inwestycje w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W środę, 6 października, podczas gali w Katowicach, statuetkę i dyplom w imieniu marszałka Artura Kosickiego odebrał sekretarz województwa Tomasz Szeweluk.

Nagrodzeni laureaci podczas gali

Samorząd zwyciężył w kategorii województw, a ranking obejmował wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020. Na drugim miejscu uplasowało się Województwo Świętokrzyskie, a na trzecim Województwo Podkarpackie.

Jak piszą autorzy rankingu prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska:

„Bardzo trudno ocenić rok 2020 z punktu widzenia inwestycji samorządowych. Z jednej strony był to drugi, kolejny rok spadku ich wielkości. W ostatnim roku kończącej się, bardzo hojnej dla Polski – i dla polskich samorządów w szczególności – perspektywy unijnej, to nie jest dobra wiadomość. Ale z drugiej, spadek ten nie był dramatyczny. Jak dotychczas tylko cztery lata przyniosły lepsze rezultaty. Zważywszy na rok pandemii COVID 19 i inne znane problemy budżetów samorządowych, można to oceniać jako sukces.”

2020 r. lepszy od poprzedniego

Województwo podlaskie takiego spadku nie zanotowało.

– Wczoraj odebraliśmy nagrodę Pisma Wspólnota za zajęcie przez Województwo Podlaskie pierwszego miejsca w kategorii wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2018-2020. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, również w tym roku utrzymujemy wysokie nakłady na ten cel – zaznaczył Artur Kosicki.

W 2020 r. Podlaskie osiągnęło najwyższe w historii samorządu województwa podlaskiego wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych CIT, aż 98 mln zł. Trzykrotnie wyższa, niż zaplanowano, była nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł). To wynik racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej. Pomimo pandemii utrzymano też wysokie nakłady na transport, turystykę, zdrowie, kulturę, sport i rolnictwo.

Szybka ścieżka wzrostu

Autorską inicjatywą Podlaskiego było stworzenie Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, a dzięki niemu powstało wiele inwestycji w regionie. 40 samorządów wykonało m.in.: remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, powstały też miejsca do rekreacji. Województwo przeznaczyło na ten cel 22 mln zł.

Samorząd przeprowadził również wiele inwestycji, które zwiększyły dostępność transportową województwa. Przybyło nowych dróg i infrastruktury drogowej, a także zmodernizowanych linii kolejowych.

Dużo działo się w obszarze zdrowia. Przykładów jest wiele. To m.in.: utworzenie i doposażenie oddziału neurologii i poradni neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie, remont oddziału neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku czy modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Kolejny sukces ostatnich lat to rozwój odnawialnych źródeł energii. Zarząd województwa przeznaczył na te inwestycje bardzo dużo środków unijnych, aż 270 mln zł. Dzięki temu z zielonej energii skorzysta ponad 130 gmin, które zamontują ponad 5 tys. kolektorów i paneli fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców w całym województwie.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook