Dodana: 13 styczeń 2022 16:04

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2022 16:04

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o pomoc z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków o pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Wynika to z przekroczenia zaplanowanej na przyszły rok kwoty tej rezerwy celowej przez złożone już dokumenty.

Front budynku ze zbliżeniem na napis: urząd marszałkowski.

W projekcie budżetu województwa na 2022 rok wysokość funduszu zaplanowano na kwotę 20 mln zł. Zakres wsparcia, o które ubiegają się samorządy w ramach dotychczas złożonych wniosków, przekracza tę pulę niemal dwukrotnie.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to rezerwa celowa w budżecie województwa. Powstał na mocy uchwały budżetowej na rok 2021. W ramach funduszu udzielana jest pomoc podlaskim samorządom terytorialnym. Skorzystało z niej już kilkadziesiąt jednostek, realizując przedsięwzięcia o różnym charakterze. Były to m.in. remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, termomodernizacje budynków, tworzenie miejsc pamięci.

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o pomoc.jpg

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook