Dodana: 17 maj 2022 16:23

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 11:25

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów. Kolejne czeki na lokalne inwestycje

Instalacje fotowoltaiczne, przedszkola ze żłobkami, a także nowe oświetlenie na terenie wiejskim – m.in. takie inwestycje powstaną dzięki pieniądzom z budżetu województwa pomogą zrealizować inwestycje ośmiu podlaskich samorządów z subregionu łomżyńskiego i bielskiego. Podczas wtorkowej (17.05) konferencji w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz i Marek Malinowski, członek zarządu, wręczyli przedstawicielom samorządów symboliczne czeki z dotacjami. W wydarzeniu uczestniczyli także Aleksandra Szczudło, poseł na Sejm RP oraz Łukasz Siekierko, radny wojewódzki.

przekazanie czeków Ciechanowiec-37.jpg

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to pierwszy taki projekt w kraju – autorska inicjatywa Województwa Podlaskiego.

Równomierny rozwój

– Ten fundusz ma za zadanie wyrównać szanse gmin z terenu województwa podlaskiego. Zmarginalizowane regiony mają możliwość dzięki tym dotacjom dokończyć czy też rozpocząć swoje inwestycje – mówił Sebastian Łukaszewicz, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

W ramach Funduszu 4,2 mln zł trafiło do gmin z subregionu łomżyńskiego: Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Czyżewa, Klukowa, Nowych Piekut, Szepietowa i miasta Wysokie Mazowieckie, a pół mln zł dla powiatu bielskiego.

– Dbamy o równomierny rozwój naszego województwa. Z każdego subregionu wpływają do nas wnioski. Wiele gmin i powiatów otrzymało już dotacje. Zdajemy sobie sprawę, że jest dużo wydatków i inwestycji. Dlatego staramy się w jak największym stopniu pomóc w ich realizacji – zaznaczył Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. 

Konkretne inwestycje

Dzięki wsparciu z Funduszu w Wysokiem Mazowieckiem powstanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w nowo budowanej drodze miejskiej. Na ten cel samorząd województwa przyznał miastu 1,4 mln zł.

– To potężna inwestycja, miasto Wysokie Mazowieckie od paru lat buduje tzw. małą obwodnicę miasta. Także bardzo dziękuję całemu zarządowi – powiedział Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.

Z kolei gmina Ciechanowiec otrzymała czek na 500 tys. zł na dokończenie i wymianę oświetlenia na ledowe.

Natomiast gmina Czyżew na remont szkół podstawowych w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem uzyskała 600 tys. zł. Taką samą kwotę – na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej o część przedszkolną z biblioteką – otrzymała gmina Wysokie Mazowieckie. Z kolei gmina Klukowo 400 tys. zł przeznaczy na nową instalację fotowoltaiczną.

 przekazanie czeków Ciechanowiec-16.jpg

W Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach powstaną przedszkola ze żłobkami, a w miejscowości Kostry Noski zostanie odremontowana elewacja remizy. Gmina Nowe Piekuty na te przedsięwzięcia otrzymała 300 tys. zł.

Kolejny czek, tym razem na 400 tys. zł, otrzymała gmina Szepietowo. Pieniądze przeznaczy na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Szepietowo i Średnia.

Powiat bielski natomiast otrzymał 500 tys. zł na przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

– Dofinansowanie tej inwestycji to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich oraz przystosowania tego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – mówił Marek Martyniuk, sekretarz powiatu bielskiego.

***

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów powstał w 2021 r. To inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego, której celem jest pomoc podlaskim gminom i powiatom w realizacji inwestycji o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Dzięki niej w regionie zrealizowano wiele inwestycji. Do tej pory przyznano prawie 70 dotacji. W ubiegłym roku województwo przeznaczyło na ten cel 22 mln zł, w tym roku rozdysponowało już blisko 30 mln zł.

Paulina Tołcz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook