Dodana: 26 luty 2017 17:09

Zmodyfikowana: 26 luty 2017 17:09

400 tys. zł pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla podlaskich jednostek OSP

W 2017 roku na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana kwota w wysokości 400 000,00 zł.

Ilustracja do artykułu straz.jpg

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel, powinny przesłać wniosek w wersji elektronicznej lub papierowej wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu (załączonym poniżej wraz z instrukcją jego wypełniania) w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Transportu

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Wnioski złożone po terminie naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednostki samorządu terytorialnego, którym zostaną przyznane środki finansowe otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze udzielania dotacji.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 85/6654 649

Uwaga:

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego. Wniosek złożony przez OSP nie będzie rozpatrywany.

(opr.mk)

 

 

facebook