Dodana: 7 styczeń 2009 14:27

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 11:59

Gmina Mielnik

    Wójt Gminy Mielnik - Marcin Urbański

    Urząd Gminy Mielnik

    ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

    tel. 85 656 58 61, fax: 85 657 71 21

    e-mail: gmina@mielnik.com.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Obdarzona bogatymi walorami przyrodniczymi, niewielka Gmina Mielnik, położona jest na Wysoczyźnie Drohickiej, nad rzeką Bug, w południowej części województwa podlaskiego. Od strony południowej graniczy z województwami: lubelskim oraz mazowieckim, zaś od wschodu z Białorusią. Wschodnia granica gminy jest więc jednocześnie wschodnią granicą Polski oraz Unii Europejskiej.

Widok na Mielnik z lotu ptaka. Na pierwszym planie kopalnia kredy.

Tereny Gminy Mielnik nazywane są „Bieszczadami Podlasia”. Nie bez powodu to tu znajdują się najważniejsze wzniesienia na wschód od Warszawy. Ponad 60 % tego obszaru pokrywają lasy. Ze względu na występującą tu rzadką i charakterystyczną roślinność utworzono Rezerwat Przyrody „Uszeście”, Rezerwat „Grąd Radziwiłłowski”, „Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Głogi” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Uzupełnieniem bogatego dziedzictwa przyrodniczego jest unikatowa w skali europejskiej odkrywkowa kopalnia kredy.

Sam Mielnik to serce historycznej ziemi mielnickiej, dawne miasto królewskie, silnie związane z Jagiellonami. Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków będących śladami świetności tych ziem oraz ich tragicznych losów.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku.
  • Odkrywkowa kopalnia kredy.
  • Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Głogi”.
  • Ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w., obok murowana plebania z XVIII wieku w Mielniku.
  • Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku z 1825 r.
  • Kaplica cmentarna p.w. Matki Boskiej Opiekuńczej w Mielniku z 1777 r.
  • Kościół p.w. św. Stanisława w Niemirowie wzniesiony w latach 1780 – 1790.
  • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku wzniesiony w latach 1912 -1920.
  • Cerkiew p.w. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość w Koterce z 1912 r.
  • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach wzniesiony w latach 1934-1935.

Ruiny kościoła na górze zamkowej w Mielniku

źródło: Urząd Gminy Mielnik

fot. Maciej Nowakowski Fundacja Zapomniane Podlasie

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook