Dodana: 9 styczeń 2009 11:30

Zmodyfikowana: 22 listopad 2020 07:02

Gmina Miastkowo

 Herb Gminy Miastkowo   Wójt Gminy Miastkowo - Kazimierz Górski

    Urząd Gminy Miastkowo

    ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

    tel. 86 217 48 78

    e-mail: gmina@miastkowo.pl

    link do strony internetowej gminy

  

Gmina Miastkowo położona jest w zachodniej części powiatu łomżyńskiego, jako jedna z najbardziej wysuniętych na zachód gmin województwa podlaskiego. Sąsiaduje z gminami: Łomża, Nowogród, Śniadowo, Zbójna, Lelis, Rzekuń i Troszyn. Zajmuje powierzchnię 11 500 ha, z czego około 30 proc. stanowią lasy. Liczba mieszkańców gminy wynosi 4237 osób (wg stanu na dzień 30.06.2020 r.). W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Widok na Miastkowo z lotu ptaka

Gmina Miastkowo jest regionem atrakcyjny zarówno dla inwestorów jak i turystów. Przez Miastkowo przebiega droga krajowa łącząca Warszawę z Augustowem.

Ze względu na czyste i nieskażone środowisko gmina posiada doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego i wypoczynku. Największym walorem regionu jest położenie nad rzekami Narew i Ruż oraz w obszarach chronionego krajobrazu Doliny Dolnej Narwi i Puszczy Kurpiowskiej. Są to tereny doskonale nadające się do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. Prawdziwą perłą krajobrazu jest obszar rozciągający się między Czartorią i Rybakami obejmujący pasma drzew jałowcowych, trudno dostępne tereny bagienne, naturalną linię brzegową rzeki Narew oraz pagórkowaty teren porośnięty połaciami traw, drzew i krzewów.

Lokalizacja na terenie Gminy Miastkowo licznych obiektów zabytkowych w połączeniu z walorami krajobrazowymi zachęca do zainteresowania poznaniem historii tej części województwa podlaskiego oraz do wypoczynku w czystym i w niewielkim stopniu przekształconym przez człowieka otoczeniu. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z lat 1862-1863 w Miastkowie,
  • Kaplica grobowa rodziny Grochowskich z 1899 roku w Miastkowie, 
  • Zespół dworsko – ogrodowy w Tarnowie  z przełomu XVIII/XIX w,
  • Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena w Tarnowie z VIII w,
  • Pozostałości zespołu dworsko - parkowego z końca  XIX w. w Drogoszewie,
  • Cmentarz żołnierzy polskich z okresu wojny polsko - bolszewickiej – 1920 r. w Czartorii,
  • Zarośla jałowcowe pomiędzy wsiami Czartoria i Rybaki.

Pałac w Tarnowie.

źródło/fot.: Urząd Gminy Miastkowo

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook