Dodana: 9 styczeń 2009 11:11

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 11:32

Gmina Jedwabne

Herb Gminy Jedwabne.    Burmistrz Jedwabnego - Adam Mariusz Niebrzydowski

    Urząd Miejski w Jedwabnem

    ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

    tel./fax: 86 217 20 40

    e-mail: burmistrz@jedwabne.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Jedwabne położona jest w województwie podlaskim, na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w północno-wschodniej części powiatu łomżyńskiego i jest jedną z 9 gmin tego powiatu.

W skład gminy wchodzą miasto Jedwabne oraz 48 wsi. Liczba mieszkańców gminy wynosi 5312 osób (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.). Gmina zajmuje 15 942 ha, ma charakter typowo rolniczy, gdzie grunty orne oraz użytki zielone zajmują 76,9% całkowitej powierzchni. Miasto Jedwabne jest ośrodkiem działającym na rzecz rolnictwa, obsługi administracyjnej ludności oraz centrum usług publicznych, takich jak: szkolnictwo i służba zdrowia. Spełnia funkcje ośrodka administracyjnego i handlowo-usługowego.

 Widok na Jedwabne z lotu ptaka. 

Największym atutem turystycznym Gminy Jedwabne, jest lokalizacja Biebrzańskiego Parku Narodowego. Granicą parku i gminy jest rzeka Biebrza. Bagna Biebrzańskie to największy w Europie Środkowej kompleks naturalnych bagien i torfowisk, które w innych rejonach znikły wskutek prac melioracyjnych. Zachowała się tutaj ginąca już w znacznym stopniu flora związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi i wodnymi. Dolina Biebrzy to również ostoja bogatego świata zwierzęcego na czele z „królem” bagien – łosiem, którego nietrudno zobaczyć z wysokiego brzegu doliny. Biebrza jest również najważniejszym w Polsce i Europie obszarem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Na terenie parku stwierdzono występowanie 246 gatunków, w tym 186 lęgowych.  Szczególnie ulubionymi miejscami, które chętnie odwiedzają turyści, jest wieś Brzostowo oraz wieża widokowa w Burzynie. Rozciąga się stąd niezwykła panorama na całą dolinę Biebrzy

W miejscowościach położonych wzdłuż rzeki znajdują się także pola namiotowe, z których korzystają nie tylko krajowi turyści, ale także goście zza granicy. Biebrza i jej rozlewiska są rajem dla wędkarzy. Turyści uciekający od zgiełku miasta znajdą tu ciszę i spokój na łonie natury. 

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Punkt widokowy na rozlewiska rzeki Biebrzy im. Wiktora Wołkowa w Burzynie tzw. „Betlejem”, znajdujący się nieopodal kościoła parafialnego.
  • Murale o treści historycznej na obiektach w mieście Jedwabne.
  • Dwór w Jedwabnem przy ulicy Pięknej 8, wybudowany najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy Stanisława Rembielińskiego.
  • Kościół św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem - świątynia została wzniesiona w latach 1926-1935 w stylu neobarokowym, na miejscu drewnianego kościoła z 1738 roku, spalonego w 1915 roku.
  • Cmentarz z okresu I Wojny Światowej w miejscowości Orlikowo.

Punkt widokowy na rozlewiska rzeki Biebrzy.

źródło/fot.: Urząd Miejski w Jedwabnem

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook