Dodana: 9 styczeń 2009 13:46

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 13:46

Miasto MichałowoDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 7321 stałych mieszkańców, z tego 3400 mieszka w Michałowie
Powierzchnia: 40919 ha


Adres urzędu:
Urząd Gminy Michałowo
ul. Wąska 1
16-050 Michałowo   
tel. (085) 713 17 74   
fax. (085) 713 17 77   
e-mail: ugmich@michalowo.ug.gov.pl   
www.michalowo.ug.gov.pl 

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
ul. Białostocka 19
16-050 Michalowo
e-mail: gok@gokmichalowo.pl

Biblioteka:
Biblioteka Gminna
ul.Białostocka 19
16-050 Michałowo
e-mail: gazetamichałowa@gmail.com


Panorama Michałowa, Foto-Video Zbigniew Chojęta

Imprezy promocyjne:

Imprezy cykliczne:

 • Regaty o Puchar Żubra
 • Dni Michałowa
 • Święto Grzyba
 • Bondarouskaja Haściounia
 • Festyn w Nowej Woli
 • Festyn w Hieronimowie


Regaty o Puchar Żubra

Kalendarz Imprez GOK na rok 2007 (Imprezy zoznaczone jako "termin do uzgodnienia" - termin zostanie wyznaczony w późniejszym czasie.):

Styczeń

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 14.01
 • Spotkanie Opłatkowe Sybiraków - 13.01
 • Choinki: - terminy do uzgodnienia: SP Michałowo, Restauracja Grand (GOPS), Restauracja Grand - dla emerytów i rencistów (GOPS), Świetlica w Jałówce

Luty

 • Ferie zimowe dla dzieci, warsztaty dla dorosłych lub Szopka Polska (spektakl) - termin do uzgodnienia
 • Karnawał z GOK-iem (Jałówka, Nowa Wola, Bondary) - 10.02
 • Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Trzyosobowych o Puchar przewodniczącego Rady Gminy - 3-4.02
 • Koncert Walentynkowy - 14.02

Marzec

 • Wielkanocny konkurs plastyczny lub warsztaty plastyczne - termin do uzgodnienia
 • Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Michałowo - termin do uzgodnienia

Kwiecień

 • Warsztaty lub konkurs plastyczny pt. "Wielkanocne Inspiracje" - termin do uzgodnienia

Maj

 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3.05
 • Dzień Matki - konkurs poetycki "Serce Matki" - 26.05
 • Dni Michałowa (Turniej Brydżowy, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych) - 26-27.05

Czerwiec

 • Dzień Dziecka - SP Michałowo - 1.06

Liipiec

 • VI Regaty o Puchar Żubra nad Zalewem Siemianówka - 30.06-1.07
 • Wakacyjne rajdy rowerowe - każda środa
 • IV Letni Festyn w Bondarach - Bandarouskaja Haściounia - 21.07

Sierpień

 • Festyn w Sokolu lub Nowej Woli - termin do uzgodnienia
 • Rodzinny Festyn w Jałówce - 11.08
 • Wakacyjne rajdy rowerowe - każda środa

Wrzesień

 • Święto Grzyba - 16.09
 • Mocne uderzenie - II edycja (koncert rockowy dla młodzieży - termin do uzgodnienia

Październik

 • Turniej Karate - termin do uzgodnienia
 • Szachowy Turniej o Puchar Inspektora Oświaty i Sportu - termin do uzgodnienia

Listopad

 • Akademia z okazji 88 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11.11

Grudzień

 • Spotkanie opłatkowe pracowników GOK - termin do uzgodnienia
 • Warsztaty lub bozonarodzeniowy konkurs plastyczny i wystawa - termin do uzgodnienia


Ruiny pałacu w Hieronimowie

Urząd Gminy Michałowo został utworzony 1 stycznia 1973 r. Uchwałą XXI/72/72 WRN w Białymstoku z dn. 09.12.1972 r.
Cerkiew w Nowej Woli, fot. R.Kalinowski

Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych świadczących o kulturze i tradycjach regionu: ruiny kościoła w Jałówce, pozostałości parku i szczątki pałacu w Hieronimowie, cerkwie w Michałowie, Jałówce, Nowej Woli, Juszkowym Grodzie, oraz kościoły katolickie w Michałowie i Jałówce.


Ruiny kościoła w Jałówce

Rezerwat Gorbacz  - W odległości 8 km od zbiornika Siemianówka, jadąc na północny zachód znajduje się rezerwat utworzony w 1966 r. Zajmuje on powierzchnię 113,73 ha. Prawie całą jego powierzchnię pokrywają torfy niskie oraz  wysokie o miąższości 5 - 6 m. Stwierdzono w nich dużą zawartość boru, manganu, jodu, związków bitumicznych, które mają dużą właściwości lecznicze. Znajdujące się w środku rezerwatu reliktowe jezioro oligotroficzne o pow. 12,71 ha i głębokości 0,2 - 1,0 metrów posiada bogatą i rzadko występującą florę. Dno jeziora porastają ramienice, rdestnice, grzybienie północne, a brzegi - pływające pło, szuwar trzcinowy, łazowisko. Duże połacie pła pokrywa żurawina tworząc zwarty kobierzec. W pobliżu jeziora spotyka się niektóre gatunki Chamedafne rzadko występujące w Polsce. Występują tutaj mszaki: tujowiec, skorpionowiec, Bogata jest również fauna rezerwatu.


Uroczysko Świnobród, fot. B. Tryzna


Uroczysko Świnobród, fot. B. Tryzna

Uroczysko Świniobród -  Od chwili powstania folwarku Waliły w dobrach gródeckich,  teren ten znajdował się w jego granicach. W połowie XIX wieku na rzece Świniobródce pracował na pełnych obrotach młyn wodny i tartak. Uroczysko to o powierzchni 38 dz. 2125 sążni oraz młyn i tartak 10 stycznia 1866 roku wydzierżawił na 30 lat Calela Chanonowicz Nowik. W ostatnich latach XIX wieku uroczysko to nabyła Eugenia Hasbach. W miejscu młyna i tartaku, Aleksander Hasbach – mąż Eugenii Hasbach, zbudował fabrykę w której produkował sukno i wełnę ponowną. Specjalizował się też w produkcji kapeluszy. Do spilśniania i wojłokowania sukna urządził folusz. Przed 1910 rokiem wspólnie z F. Getce zbudował farbiarnię. Prosperitę Świniobrodu przerwała I wojna światowa. W sierpniu 1915 roku Aleksander Hasbach zdemontował fabrykę, załadował maszyny na stacji Żednia do wagonów i wywiózł do Rosji, skąd sam w 1918 roku powrócił, a urządzenia fabryczne tam pozostały.
Po 1944 roku zabudowania znajdujące się w Świniobrodzie i zalew na rzece Świniobródce są własnością Państwowego Nadleśnictwa „Żednia”.


Kościół w Michałowie

W granicach gminy znajduje się fragment Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu – Dolina Górnej Narwi.

Dolina Górnej Narwi - jest bardzo bogata przyrodniczo. Zachowała wiele naturalnych cech. W tym rejonie o nierozwiniętym przemyśle i niskim zagęszczeniu ludności pozostały miejsca o wysokich walorach przyrodniczych., unikalnych w skali europejskiej. Zachowała się bogata flora i fauna. Tworzą ją różne gatunki turzyc: trzcina pospolita, mozga trzcinowata. i inne i gatunki błotne i szuwarowe. Na zalewie "Siemianówka" i terenie przyległym stwierdzano 164 gatunki ptaków, z czego 112 gnieździ się na tym terenie. Najliczniej występuje mewa śmieszka, łyska, rybitwa czarna, z kaczek czernica i krzyżówka. W szuwarach występuje potrzos, rokitniczka i trzcinniczek. Znajduje się tutaj 50 gatunków ptaków zagrożonych w skali globalnej i europejskiej. Są to między innymi: bąk świstun, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, kureczka kropiatka, batalion, dubelt, perkoz rdzawoszyi, cietrzew; derkacz, mewa mała, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła, wodniczka, wąsatka. Najcenniejszym gatunkiem jest rybitwa białowąsa. W 1991 r. zanotowano 62-70 jej par, co stanowi gonad 50% krajowej populacji. Również  tutaj zanotowano większość populacji rybitwy białoskrzydłej. Na tym akwenie gnieździ się 18 gatunków ptaków łownych. Liczba kaczek na jesieni dochodzi do 200 000 szt. Zbiornik Siemianówka wg Lewartowskiego Z.( 1991r.) posiada największą koncentrację ptaków w całym regionie Niziny Północno-podlaskiej. Obrzeża zbiornika są ostoją łosi jelenia europejskiego, sarny, dzika, lisa. Często odwiedza południowy brzeg żubr. Na polowanie swoje przybywa wilk. Stałymi mieszkańcami zalewu i rowów dopływowych są bobry, norka europejska i amerykańska, wydra, jenot, kuna, borsuk.


Kościół w Jałówce, fot. R.Kalinowski


Kaplica na cmentarzu w Nowej Woli

Zalew Siemianówka - najbardziej atrakcyjnym terenem turystycznym jest Zalew Siemianówka o pow. 3250 ha położony wśród lasów sosnowych. Zalew uważany jest za doskonałe łowisko szczupaka, okonia i karpia. Zbiornik Wodny Siemianówka", jest trzecim co do wielkości sztucznym jeziorem w Polsce.


Tama na Zalewie Siemianówka – Foto-Video Zbigniew Chojęta


Zbiornik Siemianówka


facebook