Dodana: 9 styczeń 2009 13:39

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 13:39

Miasto Łapy

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 23235 osób
Powierzchnia: 12757 ha


Adres urzędu:
Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
18-100 Łapy   
tel. (085) 715 22 51-54   
Numer faksu do urzędu (085) 715 22 56   
e-mail: sekretariat@lapy.podlasie.pl   
www.lapy.podlasie.pl

Ośrodek Kultury:
Dom Kultury w Łapach
Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
tel. (085) 715 23  00
tel./fax. (085) 715 2071
email: domkulturylapy@data.pl
www.dk.lapy.podlasie.pl

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna w Łapach
Nowy Rynek 15
18-100 Łapy
tel. (085) 715 23 49, 715 23 88
e-mail: bibllapy@wp.pl

Współpraca zagraniczna:

 • Miasto Korostyszew - Ukraina

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

 • Gmina Łapy bierze udział w Pilotażowym Programie Leader+. W ramach tego programu realizujemy projekt „N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”. Mieszkańcy gminy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, w szkoleniach lokalnych animatorów, z zakresu turystyki.

Planowane imprezy promocyjne:

 • Akcja „Ferie w Domu Kultury” - zorganizowane zajęcia dla dzieci, we wszystkich placówkach Domu Kultury
 • Dni Ziemi  – cykl imprez ekologiczno edukacyjnych
 • Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” - konkursowy przegląd chórów parafialnych, zagranicznych i innych
 • Dni Łap - cykl imprez
 • Sobótka - tradycyjny festyn w Uhowie
 • Festyn sportowy w Łapach – Szołajdach
 • Sobieski w Płonce - festyn w Płonce Kościelnej
 • Jarmark Kultur – wspólne korzenie - impreza plenerowa
 • „Dzień Suma” - rekreacyjna impreza plenerowa w Bokinach
 • Narwiańska Jesień - cykl imprez
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Tan-Tan”
 • Przegląd Filmów Amatorskich

Cały kalendarz imprez znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Łapach:
http://www.lapy.podlasie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=168


Łapska starówka

Nazwa Łapy jest pochodzenia bałtyjskiego i pierwotnie oznaczała szałas myśliwski. Legenda wiąże powstanie miasta Łapy ze szlachcicem Łappą herbu Lubicz, który osiadł tutaj w czasie kolonizacji mazowieckiej w XV wieku.

Pierwsze wzmianki historyczne o tych terenach pochodzą z początku XIII w. Wiadomo, że w roku 1375 Płonka Kościelna była samodzielną parafią. Początkowo Łapy stanowiły zaścianek szlachecki, gdzie szlachta od zawsze kultywowała tradycje patriotyczne. W czasie powstania styczniowego (22.01.1863 do wiosny 1864 roku) wiele działań partyzanckich objęło także i te tereny. Wkrótce w wyniku rozrostu wioski powstały osady zlokalizowane na zachodnim i wschodnim brzegu rzeki Narew ( w późniejszych wiekach handlowego szlaku wodnego z miejscowości Suraż do Gdańska- XVI- XVII w. i po II wojnie światowej z Puszczy Białowieskiej do Tykocina) i po wschodniej stronie traktu Suraż – Płonka.


Kościół pw. Św. Piotra i Pawła

W wyniku powiększania się rodu powstało szereg zaścianków, takich osad jak: Rechy, Brusięta, Barwiki, Korczaki, Pluśniaki, Wągle, Wity, Zięcie, Kosmyki, Łazie, Stryjce, Wojtysze. Niektóre z tych nazw zaniknęły, a pojawiły się nowe, takie jak: Gożdziki, Dębowizna, Bociany, Leśniki. Po III rozbiorze Polski (1795 r.) Łapy znalazły się pod zaborem pruskim, a w 1807 r. po układzie w Tylży ziemie te znajdowały się w Księstwie Warszawskim, następnie w 1815 r. w Królestwie Polskim. Ważnym wydarzeniem dla dalszej historii Łap był rok 1812, kiedy to dwukrotnie przemaszerowały tędy wojska napoleońskie. W latach dwudziestych XIX w. zaścianki liczyły ponad 1000 mieszkańców i 180 domów. W 1825 r. przez połączenie sześciu zaścianków ( Łapy- Barwiki, Łapy- Leśniki, Łapy- Zięciuki, Łapy- Wity, Łapy- Gożdziki, Łapy- Bociany) powstały Łapy, które miały charakter osady rolniczej.

Łapy swój rozwój zawdzięczają oddaniu 15 XII 1862 r. linii kolei warszawsko – petersburskiej ze stacją kolejową w Łapach oraz wybudowaniu przez Francuzów w 1870 r. zakładów naprawy wagonów, co spowodowało napływ rzemieślników i robotników z okolicznych wiosek. Zakłady naprawy wagonów istnieją w Łapach do dziś pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Inwestycje te miały decydujący wpływ na urbanizację Łap, którym 07 stycznia 1925 roku zostały nadane prawa miejskie. W przededniu II wojny światowej miasto liczyło 8000 mieszkańców. W trakcie działań wojennych miejscowość została zniszczona w 80%.

Dziś Łapy są miejscowością gminną wiejsko-miejską o profilu przemysłowo-rolniczym. Oprócz funkcji ośrodka administracyjnego Łapy pełnią również rolę ośrodka oświatowego i medycznego także dla sąsiednich gmin.


Rzeka Narew

 • „Polska Okawango”

Ta nieco bajkowa kraina urzeka malowniczością – piaszczyste drogi, wierzby na miedzach i łąki z makami i chabrami to wymarzone miejsce na długie, nostalgiczne spacery. Podróż malowniczymi trasami pozwala dostrzec piękno niezwykłych starych wsi, w których czas płynie własnym rytmem. Ciekawy, urozmaicony teren z przewagą wzgórz morenowych, pagórków i równin torfowych, w które głęboko wcina się szeroka dolina rzeki Narwi, jest krainą wymarzoną dla odpoczynku. Wędrówki piesze i rowerowe wyznaczają szlaki prowadzące przez najbardziej interesujące turystę tereny. Malowniczo meandrująca rzeka stanowi wschodnią granicę gminy. W okolicach Łap rozlewiska tworzą unikalną ostoję – mikroregion będący pozostałością pierwotnej przyrody. Uznano, że wartość przyrodnicza tego jedynego w swoim rodzaju krajobrazu godna jest najtroskliwszej opieki i dlatego w 1996 roku obszar ten stał się częścią Narwiańskiego Parku Narodowego. Liczne odnogi rzeki ukryte wśród trzcin a także duże rozlewiska stanowią niepowtarzalny element przyrody na tym terenie. Lewostronny dopływ Narwi – rzeka Awissa – urozmaica południowo-zachodnią część obszaru gminy. „Polska Amazonia” mówią o tym terenie niektórzy, „polska Okawango” dodają inni mając na myśli „warkoczowy” układ odnóg rzecznych, którego jedynym odpowiednikiem jest rzeka na południu Afryki. Aby dobrze poznać wszelkie zakątki tego terenu, warto wypożyczyć kajak lub kanoe. Wielką atrakcją wśród turystów są popularne wśród tutejszej ludności wąskie łodzie zwane „pychówkami”. Wypożyczalnie sprzętu znajdują się np. w Uhowie. Także mieszkańcy okolicznych wiosek użyczają gościom swego sprzętu.


Galeria Narwiańska

 • Gdzie nie spojrzeć, tam ptaki...

Rokitniczka, potrzos, brzęczka, trzcinniczek, krzy­żówka, wodnik, kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, bąk, błotniak stawowy... Można by długo wymieniać, ale już te kilka nazw przyprawi o zawrót głowy każdego miłośnika przyrody. Wędkarze również będą zadowoleni. Czekają na nich leszcze, liny, szczupaki, okonie i płocie. Szlachetne i smakowite pstrągi, sielawy oraz węgorze aż się proszą, aby je złowić na wędkę, a zdjęcia ogromnych sumów ozdobią kolekcję każdego wędkarza. W krajobraz wpisują się wielkie połacie lasów, które obfitują w dziki, jelenie, zające, bażanty. Miejscowa ludność zdążyła się już przyzwyczaić do widoku saren i łosi spacerujących nieopodal ludzkich siedlisk. Dla turystów to wciąż niezwykłe widowisko. Z myślą o tych, którzy pragną obcować z tutejszą przyrodą, utworzono liczne szlaki turystyczne: Bociani, Kolejarzy czy Władysława Puchalskiego, mistrza fotografii przyrodniczej, który często gościł na tych terenach. Zmęczony wędrówką turysta znajdzie schronienie w licznych gospodarstwach agroturystycznych. Od pobliskich gospodarzy można nabyć zdrową, ekologiczną żywność. Dużą popularnością wśród odwiedzających nas turystów cieszą się przejażdżki bryczkami i stylowymi kolaskami. Także ci, którzy odwiedzą nas zimą, nie będą się nudzić. Wszak gdy śnieg otuli pola, dolina Narwi wygląda równie pięknie, jak latem, a jej uroki można poznawać siedząc w wygodnych saniach.


Prywatne stawy

Gmina posiadająca tak niezwykłe walory przyrodnicze ma ogromne możliwości rozwoju gospodarczego. Władze gminy kładą nacisk na turystykę, zwłaszcza turystykę wiejską, wypoczynkową, kwalifikowaną a także ekoturystykę i agroturystykę. Jednym z najnowszych projektów jest pomysł utworzenia plaży w Bokinach.

Turyści mogą także uczestniczyć w wielu licznych imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Łapach, np.: „Dni Łap”, „Narwiańska Jesień”, „Sobótka” i wiele innych. Niezwykłą popularnością nie tylko w Polsce, ale także zagranicą cieszy się przegląd pieśni sakralnej „Łapskie Te Deum”. Swój dorobek prezentują w nim chóry z wielu krajów Europy.

facebook