Dodana: 13 marzec 2020 11:40

Zmodyfikowana: 16 marzec 2020 09:26

Sprawy urzędowe załatw za pośrednictwem telefonu lub e-maila

O powstrzymanie się od osobistego odwiedzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) - zaapelował w piątek (13.03) do jego klientów i petentów Marszałek Województwa Podlaskiego. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcamy do załatwienia wszystkich najpilniejszych i niecierpiących zwłoki spraw telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Publikujemy niezbędne dane kontaktowe do poszczególnych departamentów.

Ilustracja do artykułu umwp-03.jpg

 

DEPARTMENT ROLNICTWA I OBSZARÓW RYBACKICH

Sekretariat

856654240 telefon stacjonarny

885220468 telefon komórkowy

609501796 telefon komórkowy

Referat Regionalnej Polityki Rolnej

856654215 telefon stacjonarny

856654216 telefon stacjonarny

856654419 telefon stacjonarny

609501807 telefon komórkowy

609970116 telefon komórkowy

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

856654613 telefon stacjonarny

856654207 telefon stacjonarny

856654212 telefon stacjonarny

Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego 

856654202 telefon stacjonarny

856654204 telefon stacjonarny

856654225 telefon stacjonarny

609301866 telefon komórkowy

609301242 telefon komórkowy


Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY:

856654222 telefon stacjonarny

856654223 telefon stacjonarny

Samodzielne stanowisko ds. jakości żywności

856654826 telefon stacjonarny

691991756 telefon komórkowy

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

tel. 85 66 54 480 (sekretariat)
fax. 85 66 54 651

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku

Tel. 08013 08013

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

tel. 85 66 54 260 (sekretariat)
fax. 85 66 54 201

DEPARTAMENT INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

tel. 85 66 54 399 (sekretariat)
fax. 85 66 54 398

Biuro Certyfikacji

tel. 85 66 54 399 (sekretariat)
fax. 85 66 54 398

Kancelaria

tel. 85 66 54 312

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Tel. Kom. 603 68 44 00

Tel. Kom. 691 380 121

Tel. Kom. 603 631 980

W sprawach dotyczących rozliczeń wniosków 604 673 761, stacjonarny 85 66 54 709

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy LEADER 695 667 933

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy 885 220 474

W sprawach dotyczących zamówień publicznych 609 301 425

W sprawach dotyczących monitroingu i sprawozdawczości 796 23 24 10

W sprawach dotyczących nadzoru nad LGD 691 42 44 77

W sprawach dotyczących kontroli projektów 691 380 104

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko

 

Pokój

TELEFON

Dyrektor

 

514

85 66 54 598

Z-ca dyrektora

 

516

85 66 54 462

Sekretariat

Sekretarka

 

515

85 66 54 157

Referat Opłat Środowiskowych (DOS-I.)

Kierownik

 

508

85 66 54 571

BDO

opłata produktowa

 

508

85 66 54 571

 

85 66 54 571

Wrota Podlasia, BIP, opłaty

 

507

85 66 54 478

Księgowość opłaty

 

85 66 54 607

 

85 66 54 607

 

85 66 54 126

opłaty odpady

 

504

85 66 54 450

BDO

opłata produktowa

 

85 66 54 411

 

85 66 54 183

 

85 66 54 192

emisja do powietrza - opłaty

 

513

85 66 54 577

 

85 66 54 498

emisja do powietrza - opłaty

 

512

85 66 54 467

 

85 66 54 134

Referat Ochrony Środowiska (DOS-II.)

Kierownik

 

517

85 66 54 597

Edukacja ekologiczna,

 

517

85 66 54 414

 

Pozwolenia zintegrowane, Oceny OŚ, BDO

 

505

85 66 54 112

BDO, Pozwolenia zintegrowane, ochrona powietrza, hałas,

 

 

506

85 66 54 699

Pozwolenia zintegrowane, BDO

 

85 66 54 512

 

510

85 66 54 103

85 66 54 592

gospodarka odpadami, azbest, BDO

 

plany i programy, gospodarka odpadami, BDO

 

85 66 54 448

 

gospodarka odpadami – sprawozdawczość, BDO

 

85 66 54 473

 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia i są to:

1. Częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, wówczas należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.

3. Zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust, dotykanie różnych wielu powierzchni, mogą być zanieczyszczone wirusem.

 

 

 

 

facebook