Dodana: 7 luty 2017 14:34

Zmodyfikowana: 7 luty 2017 14:34

SZKOLENIE! Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odpadami poużytkowymi oraz ustawy o bateriach i akumulatorach.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, sala 115 (I piętro)

Ilustracja do artykułu battery-1071317_960_720.jpg

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców,  pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów a w szczególności:

 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowych nabywców produktów
  w opakowaniach, dystrybutorów zapakowanych produktów; handlowców, prowadzących sprzedaż internetową;
 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek takie produkty jak, opony, oleje smarowe, środki przeciw zamarzaniu, a więc: producentów, importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców tych produktów a w szczególności importerów
  i wewnątrzwspólnotowych nabywców pojazdów;
 • przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory, a więc: producentów, importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców baterii
  i akumulatorów i urządzeń w których są one zamontowane, sprzedawców detalicznych akumulatorów samochodowych;
 • podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
  czyli prowadzących ich odzysk i recykling;
 • podmiotów przygotowujących przedsiębiorcom dokumentację i sprawozdawczość
  z ochrony środowiska np. biura rachunkowe.

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

która obowiązuje od 1.01.2014 roku, wprowadziła nowe rozwiązania prawne, które dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Od 2014 r. nastąpiła też zmiana ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z której to zostały wyłączone przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych oraz rozszerzono jej zakres przedmiotowy.

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpiła też  zmiana prawa w zakresie baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia jest omówienie przepisów nowego prawa, w tym dotychczasowych obowiązków, które w podobnej postaci są obecne w nowej ustawie, jak też zwrócenie uwagi i przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, produktów i odpadów poużytkowych
oraz baterii i akumulatorów. 

Zakres szkolenia:

 • nowy zakres opakowań podlegających przepisom;
 • nowe sposoby realizacji obowiązków, szczególnie w kontekście opakowań środków niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 • pomoc de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających poniżej 1 Mg (tona) opakowań;
 • nowe obowiązki nałożone na wprowadzających na rynek produkty, produkty
  w opakowaniach, w tym m.in. w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;
 • nowe obowiązki sprawozdawcze - nowe wzory sprawozdań od 2015 r.;
 • przykłady obliczeń opłaty produktowej oraz sporządzania sprawozdań;
 • nowe przepisy z ustawy o bateriach i akumulatorach;
 • planowane zmiany w ustawach, w tym nowe obowiązki dla sprzedawców detalicznych.

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie
do dnia 21 lutego 2017 r. na poniższe adresy e-mailowe:  piotr.leczycki@wrotapodlasia.pl, aneta.wojciak@wrotapodlasia.pl lub dos@wrotapodlasia.pl

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 66 54 411.

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W załączeniu KARTA ZGŁOSZENIA

 

UWAGA!!! Z dniem 15 marca 2017 r. mija termin przedkładania sprawdzań wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy  o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2016.

fot.: pixabay

 

Pliki do pobrania

facebook