Dodana: 30 sierpień 2018 11:33

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2018 08:28

Lokalne środowiska mogą pochwalić się inicjatywą podczas Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Zgłoszenia do 31 sierpnia

Już po raz czwarty w naszym regionie odbędzie się Olimpiada Aktywności Wiejskiej, konkurs, który angażuje mieszkańców, aktywizuje ich i pozwala rozwijać własne otoczenie. Skierowany jest do liderów środowisk lokalnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń/fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych czy Sołectw. Konkurs organizuje Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ilustracja do artykułu olimpiada aktywności wiejskiej (1).jpg

- W tym roku pula nagród w konkursie wynosi 14 tysięcy zł. Wiele osób polubiło tę inicjatywę. W trzech poprzednich edycjach wpłynęło łącznie 70 zgłoszeń, z których 41 najciekawszym inicjatywom przyznaliśmy nagrody pieniężne w łącznej kwocie 109 000 zł. Staramy się dostosować konkurs do środowisk lokalnych. W tym roku wychodzimy z propozycją bardziej w teren, wraz z Podlaska Izbą Rolniczą odbyliśmy już szereg spotkań i konsultacji, by jak najbardziej zachęcić do udziału w konkursie, rozpropagować go – powiedział Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

Szczegóły konkursu przybliżyła wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Iwona Krzyżanowska.

Uczestnikami mogą być podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

 • Liderzy środowisk lokalnych;
 • Grupy nieformalne;
 • Stowarzyszenia/fundacje;
 • Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
 • Sołectwa.

 

Do konkursu można zgłosić inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r.

Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach definiujących zasięg inicjatyw:

 • Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
 • Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
 • Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się
  w ramach województwa
  .

 

Uczestnicy mogą wybierać zakres swych wyzwań spośród dość ogólnie i szeroko rozpisanych „konkurencjach”:

 • kultywowanie tradycji i obyczajów,
 • aktywność kulturalno-sportowa,
 • integracja społeczna i pokoleniowa,
 • budowa i poprawa wizerunku wsi,
 • ochrona środowiska i ekologia,
 • współpraca.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2018 r.          

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym treść ogłoszenia, formularze zgłoszeniowe oraz termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń dostępne będą na stronie organizatora Konkursu www.podlaskie.ksow.pl

(oprac. at)

W załączniku poniżej regulamin oraz formularze

facebook