Dodana: 6 marzec 2020 12:12

Zmodyfikowana: 6 marzec 2020 12:12

XXIV zgromadzenie ogólne ZGWWP

Gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie przepisów, nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, przeciwdziałanie skutkom suszy – to jedne z wielu tematów XXIV zgromadzenia ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Obrady odbędą się w najbliższy poniedziałek i wtorek (9-10.03). Tym razem samorządowcy spotkają się w Dworku Tryumf w Kleosinie.

Ilustracja do artykułu Herb ZGWWP.png

Program obrad XXIV zgromadzenie ogólne ZGWWP

09.03.2020

9.30 - 9.55  -  Rejestracja uczestników.

10.00  Przywitanie uczestników i uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin  

           Wiejskich Województwa Podlaskiego - Grzegorz Jakuć Przewodniczący Zarządu

           ZGWWP

Prezentacja Gminy Juchnowiec – Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.

Występ zespołu dziecięcego „Kukułeczki” Szkoły Podstawowej w Kleosine pod kierownictwem Pani Renaty Janik i Chóru szkolnego Kleosin pod kierownictwem Pani Anny Piekut.         

I Część statutowa godz. 10.15       

 • Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXIV Zgromadzenia Ogólnego.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
 • Przyjęcie sprawozdania przewodniczącego z działalności Zarządu i rocznego bilansu finansowego za rok 2019 – podjęcie uchwały nr XXIV/35/20 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za działalność w roku 2019.
 • Podjęcie uchwały nr XXIV/36/20 w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej.
 • Przyjęcie budżetu Związku na 2020r. – podjęcie uchwały nr XXIV/37/20 w sprawie uchwalenia planu dochodów i wydatków Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na rok 2020.

12.00  Obiad.

II Część merytoryczna godz.13.00

 1. Nowoczesna szkoła na obszarach wiejskich wystąpienie Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej.
 2. „Przedsięwzięcie Wojewody Podlaskiego - EZD PUW oraz plany Rządu w zakresie EZD RP, czyli system elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji publicznej RP.” – wystąpienie Bohdana Paszkowskiego, Wojewody Podlaskiego i Mariusza Madejczyka, Dyrektora Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. Wystąpienie Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego
 4. Nowe rozwiązania terytorialne po 2020 roku - Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.
 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie podlaskim po nowelizacji przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Anna Krysztopik, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
 6. Elżbieta Filipowicz - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tematach:
 • informacja o bieżących problemach związanych z rozliczaniem projektów,
 • informacja o planowanych konkursach w ramach PROW 2014-2020,
 • przygotowanie do nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej.
 1. Plany przeciwdziałania skutkom suszy – Mirosław Markowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 2. Rola Wójta jako projektanta przyszłości. Perspektywa działania przez współpracę – Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga.
 3. Płace Wójtów, Burmistrzów – dr Adam Wyszkowski przedstawienie analizy poziomu płac w ostatnich latach.
 • Wystąpienia parlamentarzystów i zaproszonych gości, dyskusja.

około godz. 17.00  Zakończenie obrad dnia.

18.00 – kolacja

10.03.2020
od godz. 7.00 – śniadanie dla osób korzystających z noclegu

godz. 9.00  - wnioski o udostępnienie informacji publicznej – dyskusja

podjęcie stanowisk   

 

11.00   Zakończenie obrad

W trakcie obrad odbędą się krótkie prezentacje ofert firm:

Kingspan – na temat oczyszczalni kontenerowych

Cement Ożarów – inwestycje drogowe z wykorzystaniem nawierzchni betonowych

Stolik: Jurand Saternus – czujniki monitorujące jakość powietrza.

 

oprac. Aneta Kursa

 

facebook