Dodana: 15 lipiec 2019 13:53

Zmodyfikowana: 15 lipiec 2019 13:53

Rolnicza susza – zagrożone uprawy rzepaku w 40 podlaskich gminach

Z najnowszego – szóstego z kolei - komunikatu Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach wynika, iż susza rolnicza nadal występuje w 14 województwach Polski. Największe zagrożenie występuje w uprawach rzepaku i rzepiku. W naszym regionie dotyczy to 40 gmin.

Pole z widocznymi skutkami suszy -wyschnięte, ledwo wyrośnięte rośliny.

- Suszę uprawach rzepaku i rzepiku odnotowano w 1333 gminach Polski (53,82% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost wystąpienia suszy w tych uprawach o 115 gmin.

- W okresie od 11 maja do 10 lipca 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 947 gminach Polski (38,23% gmin kraju). Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 21,73% gruntów ornych. W Podlaskiem dotyczy to 7 gmin.

- Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 877 gminach Polski (35,41% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 92 gminy z wystąpieniem suszy. W Podlaskiem susza dotknęła ww. uprawy w pięciu gminach. Podobna liczba dotyczy upraw kukurydzy na kiszonkę.

Największy deficyt wody w okresie 11 maj – 10 lipca br. zanotowano podobnie jak w poprzednim okresie raportowania (1 V – 30 VI) na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Najbardziej zagrożone uprawy są (oprócz województwa lubuskiego) także w zachodniej części województwa wielkopolskiego oraz na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej oraz na Polesiu Lubelskim. 

W związku ze skierowanym przez ministra rolnictwa do wojewodów poleceniem - gminy powinny powoływać komisje ds. szacowania zakresu i wysokości strat. Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przewiduje, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy czy miasta zjawiska suszy, wójt, burmistrz lub prezydent niezwłocznie informuje wojewodę o charakterze i dacie wystąpienia tego zjawiska oraz o przewidywanych rozmiarach strat.

Jednocześnie informuje o uaktywnieniu komisji gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat. Komisja składa się z co najmniej trzech osób, przedstawicieli: urzędu gminy, izby rolniczej oraz ośrodka doradztwa rolniczego. Komisja gminna przeprowadza lustrację na miejscu wystąpienia szkód i dokonuje szacunków zakresu i wysokości strat. Oszacowanie strat przez komisję powinno nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia skutków suszy.

Następnie komisja gminna sporządza zbiorcze zestawienie strat z terenu danej gminy przekazuje wojewódzkiej komisji ds. koordynacji szacowania strat. Zestawienie jest podstawą wystąpienia wojewody do ministra rolnictwa o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Korzystać można z różnych form pomocy, takich jak: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulga w podatku rolnym oraz wsparcie oferowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Mapy suszy – link do strony: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/06/Rz_rz/

Oprac. art

facebook