Dodana: 10 marzec 2020 13:22

Zmodyfikowana: 11 marzec 2020 09:09

XXIV Zgromadzenie Ogólne ZGWWP

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, zagrożenia i przeciwdziałanie epidemii koronawirusa, gospodarowanie odpadami komunalnymi - to tylko część tematów XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Dwudniowe obrady odbywają się 09-10.03 w Księżynie. Biorą w nich udział m.in. samorządowcy, podlascy parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji. Zarząd województwa reprezentuje marszałek Artur Kosicki.

Ilustracja do artykułu XXIV Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -- 30.jpg

Nowa perspektywa unijna na horyzoncie

Marszałek Kosicki podczas spotkania podziękował podlaskim samorządowcom za aktywne uczestnictwo w aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2030.

 - Wpłynęło do nas bardzo dużo wniosków merytorycznych. Część z nich uwzględnimy w Strategii, a część będziemy rozpatrywali na etapie aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 – mówił. 

Zaznaczył, że rozpoczęcie dyskusji na temat kształtu przyszłego RPOWP jest uzależnione m.in. od tego, jaki kształt będzie miała umowa partnerstwa i jak będą wyglądały programy strategiczne m.in.  czy będzie kontynuowany program Polska Wschodnia, jakie będą programy centralne.

- Dopiero wtedy będziemy mogli wspólnie zaprogramować z państwem Regionalny Program Operacyjny, tak aby był dla Was jak najbardziej korzystny.

Artur Kosicki przypomniał, że do końca kwietnia można składać projekty dotyczące programów strategicznych pozakonkursowych.

Do aktywnego uczestnictwa w projektowaniu przyszłej perspektywy unijnej zachęcała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Przedstawiała też m.in. korzyści z zawierania porozumień terytorialnych - umów pomiędzy zarządem województwa, gminami a ministerstwem dotyczących kompleksowej realizacji projektów.

Kilka cyfr dotyczących obecnej perspektywy finansowej UE 

- W przeciągu 2019 r. przekazaliśmy płatności na kwotę 500 mln zł, zwiększamy też alokacje w konkursach cieszących się dużym zainteresowaniem – wymieniał marszałek.

Chodzi tu m.in. o  zwiększenie z 30 do 60 mln puli pieniędzy na Odnawialne Źródła Energii na potrzeby własne, konkursy w ramach Programu Obszarów Wiejskich czy termomodernizacji, gdzie pula wyniosła 100 mln zł.

Powiaty mogą skorzystać na współpracy

Artur Kosicki poinformował też samorządowców o projekcie budowy dróg powiatowych i gminnych w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Projekt zakłada wnioskowanie kilku samorządów o pieniądze z FDS na dofinansowanie inwestycji drogowych przebiegającej na ich terenach i mającej szczególne znaczenie dla rozwoju regionu. W ewentualnym uzupełnieniu wkładu własnego ma pomóc samorząd województwa.

- Dzięki połączonym siłom moglibyśmy budować po kilkadziesiąt kilometrów dróg, a nie jak to czasem bywało po kilka – mówił marszałek.  

Pierwszy taki projekt będzie realizowany na terenach powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego.  

Podczas Zgromadzenie Ogólnego ZGWWP został podjęty również temat zagrożenia koronawirusem. Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, w związku z ryzykiem zarażenia zalecał ograniczenie podróży zagranicznych i rezygnację z wydarzeń masowych z udziałem powyżej 100 osób.  Przypomniał również o obowiązkach samorządów dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców.

Rozmawiano też m.in. o gospodarowaniu odpadami komunalnymi po zmianie przepisów prawa - informację przedstawiła Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP.  Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu PROW, przekazała m.in. informacje o planowanych konkursach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W  XXIV Zgromadzenie Ogólnym ZGWWP wzięli też udział m.in. – Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej i  Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP.

 

Aneta Kursa

facebook