Dodana: 27 luty 2020 14:15

Zmodyfikowana: 28 luty 2020 10:19

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przepisy prawa podatkowego, program Witkac, a także obowiązujące procedury - to główne tematy szkolenia skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszym regionie, które odbyło się w czwartek (27.02) w urzędzie marszałkowskim. Otworzył je Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.

Ilustracja do artykułu Szkolenie KGW-1-2.jpg

- Bardzo się cieszę, że przybywacie na nasze szkolenia, bo one umożliwią Wam pozyskiwanie środków finansowych. Ogłaszamy szereg konkursów w województwie, a Koła Gospodyń Wiejskich powinny być motorem działań społecznych w małych środowiskach. Program Witkac funkcjonuje w naborach, dlatego tak ważne jest, aby dobrze go poznać, abyście mogły swobodnie i bez przeszkód brać udział w konkursach.  To wzmocni potencjał środowisk wiejskich w realizacji swoich zamierzeń - podkreślał wicemarszałek Derehajło.

Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich. Zaprezentowano też nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wykład poprowadziły pracownice Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku: Barbara Misiak, kierownika Działu  Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Elżbieta Chraboł, starszy ekspert. Z kolei tajniki systemu Witkac zaprezentowały Agnieszka Olender wraz z Katarzyną Łotowską z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Konkurs wspierający rozwój wspólnot i społeczności

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Podlaskiego planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności. Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz integracja z lokalną społecznością dzięki wsparciu i doposażeniu organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich.

W sprawach konkursu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Referatu Regionalnej Polityki Rolnej: Anną Kuczyńską - tel. (85) 66 54 216, Zuzanną Kazimierowicz - tel. (85) 66 54 419, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl lub osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.

źródło: Departament Rolnictwa i obszarów Rybackich 
oprac. Anna Augustynowicz

facebook