Dodana: 17 lipiec 2019 11:36

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2019 12:58

Spotkanie informacyjne dotyczące V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”

35 tysięcy złotych to łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu przeznaczonego dla organizacji, grup formalnych i nieformalnych, kół gospodyń wiejskich, liderów lokalnych. W środę (17 lipca br.) w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne dla jego uczestników.

Uczestnicy spotkania podczas spotkania w sali sejmikowej urzędu marszałkowskiego

Kilkadziesiąt osób zainteresowanym udziałem w „Olimpiadzie” przywitał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

– To wspaniała inicjatywa. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” służy rozwojowi województwa podlaskiego i inspiruje mieszkańców obszarów wiejskich do działania – podkreślił. – Wziąć w niej udział warto z wielu powodów, chociażby po to, by pokazać innym, że można i trzeba być aktywnym.  

Różnorodność możliwości

Konkurs ma na celu nagradzanie inicjatyw zrealizowanych dla społeczności wiejskich województwa podlaskiego. Zakres konkursu obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia br. 

– Będą one oceniane przez kapitułę konkursową w sześciu kategoriach. To kultywowanie tradycji i obyczajów, aktywność kulturalno-sportowa, integracja społeczna i pokoleniowa, budowa i poprawa wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologii, a także współpraca – tłumaczyła Ewa Sacharczuk, kierownik Sekretariatu Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działającego w ramach Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego.

A zatem do konkursu można zgłosić przeróżne przedsięwzięcia: od wydania książki kulinarnej, czy zorganizowania koncertu, poprzez przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, na budowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej skończywszy.

Kapituła będzie premiować osiągnięte rezultaty, znaczenie dla społeczności lokalnej, zasięg inicjatywy, jej innowacyjność, a także grupę docelową, do której kierowane jest przedsięwzięcie.

Pod uwagę będę brana także dotychczasowa działalność podmiotu zgłaszającego, czy realizacja inicjatywy przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych.

Nabór zgłoszeń wciąż trwa

Organizacja spotkania nie oznacza zakończenia naboru chętnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursie. Rozpoczął się on 3 czerwca br. i potrwa do 9 września br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) i przesłać go na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca roku. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

ms

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ

Informacji telefonicznych dotyczących "Olimpiady Aktywności Wiejskiej" udzielają pracownicy SR KSOW: 85-66-54-207 lub - 212.

 

Pliki do pobrania

facebook