Dodana: 4 wrzesień 2019 12:07

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2019 14:18

Pięć dni do końca naboru V edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Zostało tylko pięć dni, aby zgłosić - zrealizowany już na terenach wiejskich naszego województwa - projekt do V edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, których łączna wartość w tym roku wynosi 35 tys. zł.

Ilustracja do artykułu Olimpiada aktywności wiejskiej.jpg

- To świetna okazja do wypromowania swoich działań, swojej wsi, a nawet gminy – zachęca do udziału Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa. – To ważne dla budowania lokalnej tożsamości, pielęgnowania tradycji a przede wszystkim rozwijania porozumienia i współpracy wśród mieszkańców.  

To już piąta edycja olimpiady, która z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę uczestników. Startować w niej mogą zarówno grupy formalne (stowarzyszenia, fundacje, jednostki OSP, sołectwa), jak też grupy nieformalne mieszkańców wsi bądź gminy oraz lokalni liderzy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od września roku ubiegłego do 31 sierpnia 2019 r.) zrealizowali na swoim terenie rozmaite  działania na rzecz lokalnych społeczności.

Kategorie, w ramach których można powalczyć o nagrodę są aż trzy:

  • projekty skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w gminie;
  • działania w obrębie minimum trzech miejscowości, ale w ramach jednej gminy;
  • projekty realizowane poza obrębem jednej gminy, ale na terenie województwa podlaskiego.

Katalog działań jest bardzo szeroki: od kultywowania tradycji i zwyczajów (kuchnia regionalna, rękodzielnictwo, przywracanie dawnych zwyczajów), poprzez aktywność kulturalną i sportową, działania ekologiczne i pro-środowiskowe, budowanie integracji społecznej i wielopokoleniowej aż do poprawy wizerunku wsi (m.in.: remonty i modernizacje, promocja miejscowości), a także wzmacnianie współpracy lokalnej (np. uruchamianie spółdzielni socjalnych, lokalnego poradnictwa prawnego, banków żywności, czasu, itp.).

W latach ubiegłych do Olimpiady zgłaszało się ok. 20-30 organizatorów wielorakich działań. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w roku 2018, bo aż 70. Wówczas jury wyróżniło m.in. wydawnictwa promujące lokalne produkty i tradycje kulinarne, działania teatralne oparte na historii miejscowości, bale i spotkania międzypokoleniowe, a także wystawę rękodzieła.

O finalistach IV edycji – 2018 r. – pisaliśmy na portalu Wrota Podlasia - link do strony.  

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim - link do strony.

Organizatorem konkursu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

art/red.ms

facebook