Dodana: 29 październik 2019 13:35

Zmodyfikowana: 29 październik 2019 15:38

Powstaną pasieki przy szkołach rolniczych

Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie i Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – w placówkach tych powstaną przyszkolne pasieki. Decyzją zarządu województwa każde z obu przedsięwzięć zostanie dofinansowane kwotą 10 tys. zł.

Ilustracja do artykułu Gospodarstwo pszczelarskie (13 of 19).JPG

Inicjatywa to wynik zainteresowania szkół posiadających w swojej ofercie edukacyjnej kierunki związane z rolnictwem i rozwojem gałęzi rolniczej, jakiej jest pszczelarstwo. Wobec tego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP zorganizował spotkanie z przedstawicielami placówek, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Efektem było zadeklarowanie przez dwie szkoły chęci budowy na swoim terenie dwóch pasiek pokazowych. Zarząd przyjął stosowną uchwałę w tej sprawie, do której pozytywnie przychylił się także Sejmik Województwa Podlaskiego. 

Działanie to ma na celu zachęcenie młodego pokolenia do zainteresowania się tematem pszczelarstwa, a w okresie długofalowym do zakładania własnych pasiek.

ms

facebook