Dodana: 12 marzec 2020 14:34

Zmodyfikowana: 12 marzec 2020 14:34

Ponad 2,5 mln zł dla lokalnych grup działania

Tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości – głównie te obszary zyskają dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu przekazanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) trzem lokalnym grupom działania (LGD). W środę (11.03) w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Marek Malinowski, członek zarządu województwa, podpisali z przedstawicielami LGD-ów stosowne aneksy do umów.

Ilustracja do artykułu Umowy LGD-14.jpg

- Cieszę się, że te pieniądze zostaną wykorzystane działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, atrakcji turystycznych, zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych – podkreślił Stanisław Derehajło.

Największe wsparcie – 1 mln 554 tys. zł - trafiło do „Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

­– Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na przedsiębiorczość, podejmowanie działalności gospodarczej i na jej rozwijanie, ponieważ te działania bardzo dobrze funkcjonują na naszym obszarze i są olbrzymie potrzeby w tym zakresie – powiedziała Agnieszka Wojtkowska, prezes tej lokalnej grupy działania.  

Dodatkowe 600 tys. zł otrzymał z kolei LGD Biebrzański Dar Natury. Jak powiedział Stanisław Szleter, prezes zrzeszenia, „połowa z tych środków zostanie przeznaczona na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, a druga część na zakup małej infrastruktury rekreacyjnej”.

Trzeci beneficjent - Stowarzyszenie „Sąsiedzi”, reprezentowane przez prezesa Lidię Grzejkę i wiceprezesa Jolantę Jałowiecką, zostało wsparte decyzją zarządu województwa kwotą 470 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości.

Małgorzata Sawicka

facebook