Dodana: 14 listopad 2019 14:41

Zmodyfikowana: 15 listopad 2019 13:08

Dotacja na założenie pasieki przyszkolnej – pierwsza umowa podpisana

Jeszcze w tym roku powstanie pasieka przy Zespole Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie. Podczas czwartkowego (14 listopada br.) spotkania w urzędzie marszałkowskim Wiesława Burnos, członek zarządu województwa, wraz z wicemarszałek Stanisławem Derehajło podpisali umowę w tej sprawie z przedstawicielami Powiatu Suwalskiego.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów Marszałek Derehajło 2.jpg

Starosta suwalski Witold Kowalewski, wicestarosta Artur Łuniewski przy kontrasygnacie skarbnika Ewy Kamińskiej – to oni podpisali umowę, dzięki której Zespół Szkół im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie otrzyma 10 tys. zł dofinansowania na zakup elementów pasieki.

Wsparcie finansowe pochodzące z budżetu Województwa Podlaskiego pozwoli szkole stworzyć  możliwości zapoznawania swoich uczniów z budową ula, zwyczajami pszczół, tak by w efekcie obudzić w nich pasję pszczelarstwa.

Pasieka pokazowa ma też stanąć w drugiej placówce edukacyjnej - Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.

ms

facebook