Dodana: 5 lipiec 2015 21:15

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2015 21:15

Światłowód łączy podlaskie i lubelskie

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem połączenia Regionalnych Sieci Szerokopasmowych województw lubelskiego i podlaskiego, będące wynikiem współpracy w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Połączenia dokonano metodą przewiertu sterowanego pod rzeką Bug w okolicach miejscowości Niemirów i Gnojno.

Ilustracja do artykułu digital-388075_1280.jpg

Prace związane z wykonaniem inwestycji prowadziło Konsorcjum firm KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation oraz Biatel Telekomunikacja S.A.
Wartość inwestycji to około 1,3 mln złotych, a koszt całego Projektu po stronie podlaskiej to blisko 251 mln zł.
Z tego 85 % środków pochodzi z Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa oraz 5% z funduszy województwa.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Celem upamiętnienia wydarzenia zaplanowano uroczystość symbolicznego połączenia Sieci, które odbędzie się w dniu 7 lipca br. w miejscowości Gnojno, województwo lubelskie.
Uroczystego spawania światłowodów dokonają Marszałkowie obu Województw –podlaskiego -Mieczysław Baszko oraz lubelskiego- Sławomir Sosnowski, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agenda wydarzenia:

1.         15.00 – 15.40 uroczyste spawanie światłowodu;

2.         15.40 -16.00 konferencja prasowa

3.         16.20 – obiad

 

Opis projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

Inwestycja polega na poprowadzeniu ponad 1800 km sieci światłowodowej, wybudowaniu ośmiu węzłów szkieletowych (Suwałki, Łomża, Białystok, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Sokółka, Hajnówka, Siemiatycze) oraz 173 węzłów dystrybucyjnych. Wybudowaną infrastrukturą telekomunikacyjną będzie zarządzał wyłoniony operator infrastruktury, który będzie hurtowym dostawcą usług dla operatorów „ostatniej mili”, czyli tych, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne bezpośrednio dla mieszkańców regionu. Inwestycja dobiega końca, zakończono fazę projektowania sieci oraz wybudowano 96,80 % km planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonane zostały również punkty styku z województwami warmińsko-mazurskim oraz lubelskim.

Sieć szerokopasmowa to bardzo nowoczesna „autostrada” światłowodowa, która umożliwi operatorom dotarcie do terenów o mniejszym zaludnieniu, pozwoli wypełnić białe plamy na internetowej mapie naszego regionu. Dzięki tej inwestycji dostęp do  szerokopasmowego Internetu  może uzyskać blisko 88 % ludności województwa podlaskiego.  Zasięg sieci obejmie ponad dwa tysiące miejscowości, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

Sieć szerokopasmowa to ogromne korzyści dla mieszkańców. Dostęp do Internetu oznacza dostęp do informacji, a to przekłada się na większy poziom wiedzy, kompetencji, możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy. Dostęp do Internetu ułatwi też aktywizację osób niepełnosprawnych  i zwiększy ich szanse na znalezienie pracy.

Szerokopasmowy Internet to dziś warunek wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w naszym regionie. Wzrośnie liczba usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawi się  jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, załatwianie spraw będzie szybsze i sprawniejsze. Podobnie jak wymiana danych i dokumentów pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.

Sama infrastruktura to nie wszystko. Trzeba uzmysłowić mieszkańcom regionu zalety dostępu do Internetu i nauczyć ich z niego korzystać. Dlatego też w ramach projektu zaplanowano szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo. Na dzień dzisiejszy przeszkolonych zostało 1100 osób, z zaplanowanych 1400 osób.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     (UA)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook