Dodana: 9 maj 2018 16:05

Zmodyfikowana: 9 maj 2018 16:05

Autorzy najlepszych prac o Suwałkach nagrodzeni

Znamy autorów najlepszych prac dyplomowych o Suwałkach. To Urszula Letkiewicz i Jarosław Jankowski. W środę (9 maja) oboje zostali nagrodzeni w III edycji Konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Gala rozdania nagród odbyła się w auli im. prof. Bronisława Geremka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Uczelnia była bowiem partnerem tegorocznej edycji konkursu.

Ilustracja do artykułu Gala konkursu na najlepsza prace dyplomowa 5.JPG

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia jeden prac, w tym dwanaście licencjackich, jedna inżynierska, siedem magisterskich i jedna praca doktorancka. Wśród nadesłanych prac znalazły się opracowania z dziedziny ekonomii, dotyczące nowo budowanej obwodnicy Suwałk, bezpieczeństwa seniorów w mieście, działalności Suwalskiego Ośrodka Kultury, staroobrzędowców, gospodarki odpadami, systemu transportu publicznego, lotniska czy projektu Bulwarów nad Czarną Hańczą.

Do wstępnej oceny Komisja Konkursowa zakwalifikowała dwadzieścia prac, jedno z przesłanych opracowań nie spełniło wymogów formalnych. Członkowie Komisji zapoznali się z poszczególnymi pracami i dokonali ich oceny merytorycznej, następnie przedstawili swoje wnioski pozostałym osobom. W rezultacie Komisja wybrała dziewięć prac, spośród których dwie rekomendowała do przyznania nagrody (jedna inżynierska, jedna magisterska). Członkowie komisji brali pod uwagę innowacyjność, wpływ na efekt promocyjny Miasta Suwałk, inne walory wyróżniające prace i opracowanie jednego z tematów z listy zawartej w zarządzeniu, ogłaszającym konkurs.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką można było otrzymać 5 tys. zł, za najlepszą pracę magisterską 3 tys. zł i za pracę licencjacką/inżynierską 2 tys. zł.

Ostateczną decyzję w sprawie laureatów, po zapoznaniu się z efektami prac Komisji Konkursowej, podjął Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.

Ostatecznie w kategorii I – prace licencjackie/inżynierskie nagroda w wysokości 2000 zł została przyznana Jarosławowi Jankowskiemu za pracę pt.:„ Analiza usług systemu transportu publicznego w Suwałkach”.

W kategorii II – prace magisterskie: nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymała Urszula Letkiewicz za pracę: „Preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych a budżet lokalny na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i miasta Suwałki”.

W tym roku nie została przyznana nagroda w kategorii prace doktoranckie.

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczyli Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta, Przewodnicząca Komisji Konkursowej i dr Jarosław Kuczyński z PWSZ.

W swoim wystąpieniu Ewa Sidorek uzasadniła werdykt komisji.

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem pracy Pana Jarosława Jankowskiego. Opracowanie, którego jest autorem idealnie wpisuje się w zaproponowaną przez nas tematykę, ma bogate walory promocyjne i historyczne. Praca Pana Jarosława może też stanowić podstawę do dalszych analiz, do pracy nad udoskonaleniem komunikacji miejskiej w naszym mieście. W drugiej kategorii Komisja rekomendowała Panu Prezydentowi pracę Pani Urszuli Letkiewicz. Jest to opracowanie bardzo dobre merytorycznie, jest doskonałym zestawieniem pozytywów i negatywów dotyczących poruszanego tematu. Chcę też powiedzieć, że Komisja Konkursowa zdecydowała o nieprzyznaniu w tym roku nagrody w kategorii trzeciej, dotyczącej prac doktoranckich. Zdecydował o tym regulamin konkursu, który nas ogranicza, nadaje ramy naszym decyzjom. W tej kategorii wpłynęła tylko jedna praca, trzeba dodać, że niezwykła, bardzo dobra merytorycznie, historycznie ale jednak nie spełniająca jednego z podstawowych wymogów konkursowych – mianowicie innowacyjności – mówiła Prezydent.

Laureatom i uczestnikom konkursu gratulował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu. Całkowicie utożsamiam się z werdyktem Komisji. Praca dotycząca transportu zbiorowego jest pracą bardzo analityczną, z wnioskami, z wątkami historycznymi. To praca, którą będziemy chcieli wykorzystać w swoich analizach i reformach transportu miejskiego. Chciałbym nawet, żeby autor brał udział w tych działaniach. Druga praca, poświęcona funkcjonowaniu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to też praca do wykorzystania. Na koniec, zapowiadając kolejną edycję konkursu, chciałbym po raz kolejny zachęcić do pisania prac z dziedziny ekonomii – o budżecie naszego miasta w odniesieniu do innych samorządów. Chciałbym żeby powstała na ten temat praca magisterska. Bo celem tego konkursu jest poznanie wniosków młodzieży, studentów na tematy, które nas nurtują – mówił Prezydent.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy. Na zakończenie gali wykład historyczny na temat Suwałk wygłosił dr Tomasz Naruszewicz.

Źródło: UM Suwałki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook